UBND huyện Lục Yên, Yên Bái tuyển dụng giáo viên năm học 2017 – 2018

UBND huyện Lục Yên, Yên Bái tuyển dụng giáo viên năm học 2017 – 2018

UBND huyện Lục Yên, Yên Bái tuyển dụng giáo viên năm học 2017 – 2018 UBND huyện Lục Yên, Yên Bái tuyển dụng giáo viên năm học 2017 – 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu,...
read more
UBND huyện Mù Cang Chải, Yên Bái tuyển dụng giáo viên năm học 2017 – 2018

UBND huyện Mù Cang Chải, Yên Bái tuyển dụng giáo viên năm học 2017 – 2018

UBND huyện Mù Cang Chải, Yên Bái tuyển dụng giáo viên năm học 2017 – 2018 UBND huyện Mù Cang Chải, Yên Bái tuyển dụng giáo viên năm học 2017 – 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76...
read more
UBND huyện Trạm Tấu, Yên Bái tuyển dụng giáo viên năm học 2017 – 2018

UBND huyện Trạm Tấu, Yên Bái tuyển dụng giáo viên năm học 2017 – 2018

UBND huyện Trạm Tấu, Yên Bái tuyển dụng giáo viên năm học 2017 – 2018 UBND huyện Trạm Tấu, Yên Bái tuyển dụng giáo viên năm học 2017 – 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu,...
read more
UBND huyện Yên Bình, Yên Bái tuyển dụng giáo viên năm học 2017 – 2018

UBND huyện Yên Bình, Yên Bái tuyển dụng giáo viên năm học 2017 – 2018

UBND huyện Yên Bình, Yên Bái tuyển dụng giáo viên năm học 2017 – 2018 UBND huyện Yên Bình, Yên Bái tuyển dụng giáo viên năm học 2017 – 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: – Tổng chỉ...
read more
UBND huyện Văn Yên, Yên Bái tuyển dụng giáo viên năm học 2017-2018

UBND huyện Văn Yên, Yên Bái tuyển dụng giáo viên năm học 2017-2018

UBND huyện Văn Yên, Yên Bái tuyển dụng giáo viên năm học 2017-2018 UBND huyện Văn Yên, Yên Bái tuyển dụng giáo viên năm học 2017-2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu, trong đó: – Giáo viên...
read more
UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng giáo viên năm học 2017-2018

UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng giáo viên năm học 2017-2018

UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng giáo viên năm học 2017-2018 UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng giáo viên năm học 2017-2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu, trong đó: – Giáo...
read more
UBND thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái tuyển dụng giáo viên mầm non nămhọc 2017 – 2018

UBND thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái tuyển dụng giáo viên mầm non nămhọc 2017 – 2018

UBND thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái tuyển dụng giáo viên mầm non nămhọc 2017 – 2018 UBND thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái tuyển dụng giáo viên mầm non nămhọc 2017 – 2018 như sau: 1. Tổng chỉ tiêu tuyển...
read more
UBND huyện Văn Chấn, Yên Bái tuyển dụng giáo viên năm học 2017 – 2018

UBND huyện Văn Chấn, Yên Bái tuyển dụng giáo viên năm học 2017 – 2018

UBND huyện Văn Chấn, Yên Bái tuyển dụng giáo viên năm học 2017 – 2018 UBND huyện Văn Chấn, Yên Bái tuyển dụng giáo viên năm học 2017 – 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 100 chỉ tiêu,...
read more
Bệnh viện Giao thông Vận tải Yên Bái tuyển dụng viên chức năm 2018

Bệnh viện Giao thông Vận tải Yên Bái tuyển dụng viên chức năm 2018

Bệnh viện Giao thông Vận tải Yên Bái tuyển dụng viên chức năm 2018 Bệnh viện Giao thông Vận tải Yên Bái thông báo tuyển dụng viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 với chỉ tiêu...
read more
UBND Huyện Văn Chấn, Yên Bái tuyển dụng năm 2017

UBND Huyện Văn Chấn, Yên Bái tuyển dụng năm 2017

UBND Huyện Văn Chấn, Yên Bái tuyển dụng năm 2017 UBND Huyện Văn Chấn, Yên Bái tuyển dụng Trưởng công an xã, Chỉ huy Trưởng Quân sự xã năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu, trong...
read more
UBND huyện Mù Cang Chải, Yên Bái tuyển dụng viên chức 2017

UBND huyện Mù Cang Chải, Yên Bái tuyển dụng viên chức 2017

UBND huyện Mù Cang Chải, Yên Bái tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017 UBND huyện Mù Cang Chải, Yên Bái tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu...
read more
UBND TP.Yên Bái tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự năm 2017

UBND TP.Yên Bái tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự năm 2017

UBND TP.Yên Bái tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự năm 2017 Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường thị trấn...
read more