Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức 2017

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức 2017

Thực hiện Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính thuộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 và Thông báo số 73/TB-SNV ngày 08/5/2017 của Sở Nội vụ thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan hành chính thuộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2017; Sở Y tế thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.
Theo đó, năm 2017 chỉ tiêu tuyển dụng công chức làm việc tại Sở Y tế Quảng Ngãi là: 01, Vị trí việc làm cần tuyển dụng: Quản lý tổ chức biên chế, Trình độ chuyên môn: Đại học, Ngành/chuyên ngành đào tạo: Quản trị nhân lực.

I. ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Điều kiện đăng ký dự thi

a) Những người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự thi công chức:
– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
– Đủ 18 tuổi trở lên;
– Có đơn dự thi, có lý lịch rõ ràng;
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, cụ thể: Người dự thi vào công chức loại C (ngạch chuyên viên và tương đương) phải có bằng tốt nghiệp hệ chính quy trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển. Đối với người dự thi tốt nghiệp đại học hệ chính quy liên thông thì chuyên ngành tốt nghiệp ở bậc đại học phải đúng hoặc sát với chuyên ngành đã tốt nghiệp ở bậc học trước đó; đối với người dự thi tốt nghiệp thạc sĩ thì chuyên ngành tốt nghiệp ở bậc thạc sĩ phải đúng hoặc sát với chuyên ngành đã tốt nghiệp ở bậc đại học; có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc có chứng chỉ tin học cơ bản trình độ A trở lên; có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 (tương thích với bậc A2 trong CEFR) trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên của một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức.
Thí sinh có thể nộp một trong các chứng chỉ sau đây thay thế cho chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT gồm: TOEFL 450/133 trở lên, IELTS 3.5 trở lên, TOEIC 350 trở lên, Ucles KET/PET.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:
– Không cư trú tại Việt Nam;
– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Hồ sơ đăng ký dự thi

Người đăng ký dự thi công chức nộp 01 bộ hồ sơ gồm:
a) Đơn đăng ký dự thi công chức (theo mẫu 1);
b) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự thi (có chứng thực);
c) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
d) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh 4cm x 6cm (theo mẫu 2), có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị người dự tuyển đang công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi;
đ) Bản sao giấy khai sinh;
e) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi;
g) Bản sao sổ bảo hiểm xã hội (nếu có) (có chứng thực);
h) 04 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ của người nhận;
i) Hai (02) ảnh cỡ 4cm x 6cm có ghi đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh (thời gian chụp không quá 6 tháng).
Hồ sơ được đựng trong túi bìa cứng cỡ 24cm x 32cm và sắp xếp theo thứ tự từ a…i, ngoài bìa ghi rõ Hồ sơ đăng ký dự thi công chức năm 2017 và các thông tin khác (theo mẫu 3).
Ngoài các thành phần trong hồ sơ nêu trên, trong bì hồ sơ bỏ kèm theo các mẫu:
– Phiếu biên nhận hồ sơ (theo mẫu 4);
– Phiếu kiểm tra hồ sơ (theo mẫu 5).
Người có nhu cầu đăng ký dự thi công chức download các mẫu từ 1 đến 5 nêu trên tại Website của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: snv.quangngai.gov.vn hoặc Website của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ syt.quangngai.gov.vn, ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu và nộp hồ sơ tại cơ quan Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: số 19 đường Nguyễn Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi). Sở Y tế không in và bán hồ sơ đăng ký dự thi (không hoàn trả lại hồ sơ đối với trường hợp không trúng tuyển).
* Lưu ý:
– Các thí sinh có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.
– Đối với thí sinh tốt nghiệp đại học hệ chính quy liên thông, nộp bằng tốt nghiệp đại học và bằng tốt nghiệp ở bậc học trước đó; đối với thí sinh tốt nghiệp thạc sĩ, nộp bằng tốt nghiệp thạc sĩ và bằng tốt nghiệp ở bậc đại học.
– Đối với thí sinh mới tốt nghiệp, chưa được cấp bằng tốt nghiệp, có thể nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp về trình độ chuyên môn do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp để nộp hồ sơ thi công chức. Tuy nhiên, trước ngày 05 tháng 7 năm 2017, thí sinh phải nộp bổ sung bản sao bằng tốt nghiệp về trình độ chuyên môn theo quy định, Quá thời hạn trên, thí sinh không nộp bổ sung bằng tốt nghiệp chuyên môn thì không được tham gia thi tuyển.
– Mỗi thí sinh chỉ được nộp hồ sơ đăng ký dự thi vào 01 (một) vị trí việc làm. Nếu phát hiện thí sinh nào nộp hồ sơ đăng ký dự thi vào từ 02 (hai) vị trí việc làm trở lên trong bảng chỉ tiêu tuyển dụng chung của tỉnh (kèm theo Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 28/4/2017) thì Hội đồng thi tuyển công chức sẽ loại thí sinh đó khỏi danh sách dự thi.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG THI TUYỂN CÔNG CHỨC

Các đối tượng sau đây được cộng điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức:
a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.
Trường hợp người dự thi tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên tại khoản 1 mục này thì chỉ được cộng một điểm ưu tiên cao nhất vào tổng kết quả thi tuyển.

IV. CÁC MÔN THI, HÌNH THỨC THI, TÀI LIỆU ÔN THI VÀ ĐIỀU KIỆN MIỄN THI MỘT SỐ MÔN TRONG KỲ THI TUYỂN

1. Các môn thi:

Thực hiện theo Điều 8 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, bao gồm: môn kiến thức chung, môn nghiệp vụ chuyên ngành, môn ngoại ngữ và môn tin học văn phòng.

2. Danh mục tài liệu ôn thi: người có nhu cầu đăng ký dự thi download danh mục tài liệu ôn thi tại Website của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: snv.quangngai.gov.vn kể từ ngày 20/5/2017 (Sở Nội vụ không in và bán tài liệu ôn thi).

3. Hình thức thi và thời gian làm bài thi:

3.1. Môn kiến thức chung:
a) Hình thức: thi viết 01 bài.
b) Thời gian làm bài thi: 180 phút đối với ngạch chuyên viên và tương đương; 120 phút đối với ngạch cán sự và tương đương.
3.2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành:
a) Hình thức: thi viết 01 bài và thi trắc nghiệm trên máy tính 01 bài.
b) Thời gian làm bài:
– Bài thi viết: 180 phút đối với ngạch chuyên viên và tương đương; 120 phút đối với ngạch cán sự và tương đương.
– Bài thi trắc nghiệm trên máy tính: 30 phút đối với tất cả các ngạch.
Đối với thí sinh đăng ký dự thi công chức vào vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn Tin học thì môn thi nghiệp vụ chuyên ngành là Tin học. Thí sinh thi 01 bài viết trên giấy và 01 bài trắc nghiệm trên máy tính môn nghiệp vụ chuyên ngành là Tin học. Thời gian thi: bài thi viết 180 phút, trắc nghiệm 30 phút.
3.3. Môn ngoại ngữ (môn điều kiện):
a) Hình thức: thi trắc nghiệm trên máy tính.
b) Thời gian làm bài: 30 phút đối với tất cả các ngạch.
3.4. Môn Tin học văn phòng (môn điều kiện):
a) Hình thức: thi trắc nghiệm trên máy tính.
b) Thời gian làm bài: 30 phút đối với tất cả các ngạch.

4. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ và môn tin học văn phòng:

a) Miễn thi môn ngoại ngữ: trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:
– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ.
– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
b) Miễn thi môn Tin học văn phòng: trong trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

V. CÁCH TÍNH ĐIỂM THI VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Cách tính điểm

Bài thi được chấm theo thang điểm 100;
Điểm các môn thi được tính như sau:
– Môn kiến thức chung: tính hệ số 1;
– Môn nghiệp vụ chuyên ngành: bài thi viết tính hệ số 2; bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1;
– Môn Ngoại ngữ, môn Tin học văn phòng: tính hệ số 1 và không tính vào tổng số điểm thi.
Kết quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành tính theo quy định tại điểm b khoản 1 mục này cộng với điểm ưu tiên quy định tại mục III Thông báo này.
Lưu ý: thí sinh có điểm thi một trong ba môn thi trắc nghiệm trên máy tính không đạt từ 50 điểm trở lên thì không được dự thi môn viết kiến thức chung và môn viết nghiệp vụ chuyên ngành.

2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức:

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
a. Có đủ các bài thi của các môn thi;
b. Có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 (năm mươi) điểm trở lên;
c. Có kết quả điểm thi cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
d. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng, thì người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người có điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.
đ. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 09/5/2017 đến 17 giờ ngày 07/6/2017 (trong giờ hành chính, trừ thứ bảy và chủ nhật). Việc nhận hồ sơ phải có phiếu biên nhận có ký xác nhận của người thu nhận hồ sơ.
2. Địa điểm nhận hồ sơ: thí sinh đăng ký dự thi nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức- Cán bộ, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: số 19 đường Nguyễn Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).
3. Phí dự thi tuyển công chức: thí sinh đăng ký dự thi công chức được xét duyệt đủ điều kiện dự thi có trách nhiệm nộp lệ phí thi tuyển theo quy định là 300.000 đồng/01 thí sinh. Lệ phí thi nộp cùng lúc và tại địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi.
4. Thời gian, địa điểm ôn tập (nếu có), tổ chức thi tuyển…do Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh quyết định và sẽ có thông báo đến từng thí sinh (gửi giấy báo về cho thí sinh và đăng trên Website của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: snv.quangngai.gov.vn).
Trên đây là thông báo thi tuyển công chức làm việc tại cơ quan Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi năm 2017.
Thông tin chi tiết (nếu chưa rõ) xin liên hệ Phòng Tổ chức- Cán bộ, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: số 19 đường Nguyễn Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua số điện thoại: 0905934838 (CN.Bùi Thị Thanh Diệu) để được hướng dẫn./.


Nguồn tin: quangngai.gov.vn

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng công chức 2017
5 (100%) 1 vote

Bình luận bài viết

comments