Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc thông báo Thi tuyển chức danh lãnh đạo

Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc thông báo Thi tuyển chức danh lãnh đạo

Sở Kế hoạch – Đầu tư Vĩnh Phúc thông báo tuyển chức danh lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu ban hành kế hoạch số 90 /KH-SKHĐT Thi tuyển 01 Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, tư vấn và dịch vụ...
read more
Chi cục Chăn nuôi và Thú Y tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng nhân viên thú y

Chi cục Chăn nuôi và Thú Y tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng nhân viên thú y

Chi cục Chăn nuôi và Thú Y tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng nhân viên thú y cấp xã năm 2018 Chi cục Chăn nuôi và Thú Y tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng nhân viên thú y cấp xã năm 2018 như...
read more
UBND TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức

UBND TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức

UBND TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức  UBND TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự phường Ngô Quyền như sau: – Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu. – Tiếp nhận hồ s...
read more
UBND huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018 UBND huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu, trong đó: – Ban quản lý dự...
read more
Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018

Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018

Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018 Sở Xây dựng thông báo về việc thi tuyển viên chức năm 2018 như sau: Tổng số chỉ tiêu thi tuyển năm 2018 là 03 chỉ tiêu, gồm...
read more
UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018 UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu, trong đó:...
read more
UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018 UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu, trong đó:...
read more
Sở Y tế Vĩnh Phúc tuyển dụng bác sĩ năm 2018

Sở Y tế Vĩnh Phúc tuyển dụng bác sĩ năm 2018

Sở Y tế Vĩnh Phúc tuyển dụng bác sĩ năm 2018 Ngày 09/4/2018, Sở Y tế Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch xét tuyển Bác sĩ năm 2018 như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích Việc xét...
read more
Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018

Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018

Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018 Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu, trong đó: – 03...
read more
UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch thi sát hạch công chức tỉnh năm 2018

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch thi sát hạch công chức tỉnh năm 2018

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch thi sát hạch công chức tỉnh năm 2018 Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ:...
read more
UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 3 chỉ huy trưởng quân sự...
read more
Quỹ phát triển đất tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2017

Quỹ phát triển đất tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2017

Quỹ phát triển đất tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2017 Quỹ phát triển đất tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 01/KH-QPTĐ về việc tuyển dụng viên chức năm 2017. Nội dung cụ thể như sau:...
read more
UBND TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức xã

UBND TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức xã

UBND TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức xã UBND TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự phường Đống Đa như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 vị trí. 2. Phương thức tuyển...
read more
UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 2 Trưởng công an cấp xã....
read more
UBND huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 UBND huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 3 chỉ tiêu, cụ thể: –...
read more
Sở nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2017

Sở nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2017

read more