Viện kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2017

 Viện kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2017

Ngày 06 tháng 3 năm 2017, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành kế hoạch số 52/KH-VKS Về việc tuyển dụng công chức năm 2017
Thực hiện Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân và Chương trình công tác tổ chức cán bộ năm 2017 của địa phương, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức 2017 theo các điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng:
Người dự tuyển làm công chức tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố phải có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo Quy định về tuyển dụng công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 494/QĐ-VKSTC ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
* Nhu cầu tuyển dụng:dự kiến tuyển dụng 07 biên chế Công chức nghiệp vụ Kiểm sát (cử nhân Luật) trong năm 2017.
Sau khi có ý kiến phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân thành phố tổ chức tuyển dụng; thông báo nhu cầu tuyển dụng, thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức và các Ban của hội đồng đúng theo quy định của ngành.


Nguồn: vksdanang.gov.vn

Viện kiểm sát nhân dân TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2017
5 (100%) 1 vote

Bình luận bài viết

comments