Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tuyển viên chức năm 2015

           

               

    
 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cần tuyền 07 viên chức ngạch Nghiên cứu viên năm 2015 làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và Cây công nghiệp Phủ Quỳ (phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An), thuộc Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ theo các chuyên ngành sau:
TT
Chuyên ngành cần tuyển
Trình độ
Số
lượng
Ngạch
viên chức
Phân bổ đến đơn vị
1
Trồng trọt, Khoa học cây trồng, nông học
Đại học trở lên
04
Nghiên cứu viên
Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và Cây công nghiệp Phủ Quỳ
2
Khoa học đất
Đại học trở lên
01
Nghiên cứu viên
Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và Cây công nghiệp Phủ Quỳ
3
Khuyến nông
Đại học trở lên
01
Nghiên cứu viên
Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và Cây công nghiệp Phủ Quỳ
4
Sinh học
Đại học trở lên
01
Nghiên cứu viên
Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và Cây công nghiệp Phủ Quỳ
Tổng
07
A. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN
1. Điều kiện:
            Người đăng ký dự tuyển phải đủ 22 tuổi trở lên và thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật viên chức và Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc tại các cơ quan nghiên cứu khoa học nông nghiệp.
2. Tiêu chuẩn:
            – Đối với các thí sinh dự tuyển ngạch Nghiên cứu viên (mã ngạch V.05.01.03) phải có trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên.
            – Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B trở lên.
            – Yêu cầu về trình độ tin học: Trình độ B trở lên.
3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển Viên chức:
– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
– Bản sao giấy khai sinh;
– Đơn xin dự tuyển viên chức (theo mẫu quy định của Nhà nước tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ);
            – Bản sao các văn bằng, kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển; bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Các văn bằng (bao gồm kết quả học tập), chứng chỉ phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt. Khi nộp hồ sơ, yêu cầu mang bản gốc văn bằng để kiểm tra, đối chiếu;
            – Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
            – Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 (trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);
            – Bản sao giấy chứng nhận khác (nếu có);
            – Văn bản minh chứng đã có kinh nghiệm làm việc trong ngành tuyển dụng;
            – 02 ảnh 4cm x 6cm;
            – 02 phong bì có dán tem và ghi địa chỉ người nhận;
            – Hồ sơ tuyển dụng đựng trong bì hồ sơ tuyển dụng kích thước 21cm x 32cm, ngoài bìa ghi rõ họ tên và đầy đủ các thông tin quy định, gửi về Hội đồng tuyển dụng (hồ sơ không trả lại, nếu không dự tuyển hoặc không trúng tuyển).
4. Thời hạn nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính
            Từ 8 giờ ngày 26/11/2015 đến hết 17 giờ ngày 15/12/2015
5. Nơi nhận Hồ sơ:
            Thí sinh có nguyện vọng thi tuyển nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức, Hành chính, Viện KHKT nông nghiệp Bắc Trung Bộ, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
6. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Nội dung xét tuyển:
– Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp, trình độ ngoại ngữ.
– Người dự xét tuyển phải tham gia trả lời phỏng vấn trực tiếp của Hội đồng xét tuyển và đạt điểm quy định về các nội dung sau (có tài liệu hướng dẫn ôn thi):
+ Kiến thức chung: Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành, chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Viện KHKT nông nghiệp Bắc Trung Bộ, Trung tâm Nghiên cứu cây Ăn quả và cây Công nghiệp Phủ Quỳ.
+ Sát hạch về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.
7. Thời gian xét tuyển: Dự kiến vào tháng 12/2015
8. Địa điểm xét tuyển: Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và Cây công nghiệp Phủ Quỳ; Phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.
B. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN
Theo thứ tự từ trên xuống:
a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
b) Thương binh;
c) Người hưởng chính sách như thương binh;
d) Con liệt sĩ;
đ) Con thương binh;
e) Con của người hưởng chính sách như thương binh;
g) Người dân tộc ít người;
h) Đội viên thanh niên xung phong;
i) Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
k) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
l) Người dự tuyển là nữ.
                                                                 VIỆN TRƯỞNG
                                                 VIỆN KHKT NN BẮC TRUNG BỘ
                                                                       
                                                                    Nguyễn Văn Tạo

 

Bài viết được đăng tại Website https://www.tuyencongchuc.com.vn
Rate this post

Bình luận bài viết

comments