Viện Chiến lược và Chính sách Y tế tuyển dụng viên chức năm 2016

 

Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu vào 11 vị trí việc làm

–    02 Nghiên cứu viên khoa Xã hội học y tế, tốt nghiệp Cử nhân XHH/YTCC/BS. Có chứng chỉ: ngoại ngữ tiếng Anh trình độ C trở lên, tin học trình độ A.
–    03 Nghiên cứu viên khoa Quản lý dịch vụ y tế, tốt nghiệp Cử nhân YTCC/BS/Thống kê. Có chứng chỉ: ngoại ngữ tiếng Anh trình độ C trở lên, tin học trình độ B trở lên.
–    03 chỉ tiêu Nghiên cứu viên khoa Y tế công cộng, tốt nghiệp Cử nhân YTCC/BS/Thống kê. Có chứng chỉ: ngoại ngữ tiếng Anh trình độ C trở lên, tin học trình độ A trở lên.
–    03 Nghiên cứu viên khoa Kinh tế y tế, tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế y tế/YTCC/DS/BS/Kinh tế/Tài chính. Có chứng chỉ: ngoại ngữ tiếng Anh trình độ C trở lên, tin học trình độ A trở lên.
–    03 Nghiên cứu viên khoa Tổ chức và Nhân lực y tế, tốt nghiệp Cử nhân YTCC/BS/Khoa học quản lý/Quản lý nhân lực/Quản lý chất lượng. Có chứng chỉ: ngoại ngữ tiếng Anh trình độ C trở lên, tin học trình độ A trở lên.
–    01 Nghiên cứu viên khoa Dân số và phát triển, tốt nghiệp Cử nhân XHH/YTCC/Luật/BS. Có chứng chỉ: ngoại ngữ tiếng Anh trình độ C trở lên, tin học trình độ A trở lên.
–    02 Nghiên cứu viên khoa Chính sách dược và Trang thiết bị y tế, tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế Y tế/DS/BS/Kinh tế. Có chứng chỉ: ngoại ngữ tiếng Anh trình độ C trở lên, tin học trình độ A trở lên.
–    01 Nghiên cứu viên Trung tâm tích hợp bằng chứng, tốt nghiệp Cử nhân YTCC/Y xã hội học/Dược sỹ/Bác sĩ. Có chứng chỉ: ngoại ngữ tiếng Anh trình độ C trở lên, tin học trình độ A trở lên.
–    01 Chuyên viên tổ chức cán bộ, tốt nghiệp Cử nhân Luật/Hành chính/ YTCC/Lao động tiền lương/Tài chính. Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B trở lên, tin học trình độ A trở lên.
–    01 Cán sự văn thư lưu trữ, tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành: Văn thư lưu trữ/Hành chính văn thư/Quản trị văn phòng/Hành chính học. Có chứng chỉ: ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B trở lên, tin học trình độ A trở lên.
–    01 Kỹ sư Công nghệ thông tin, tốt nghiệp Cử nhân công nghệ thông tin/ Toán tin/Công nghệ Thông tin và Truyền thông/Hệ thống thông tin quản lý. Có chứng chỉ: quản trị mạng (MCSA), ngoại ngữ tiếng Anh trình độ C trở lên.
Có đủ các tiêu chuẩn sau:
– Tuổi dưới 45.
– Có đủ sức khỏe để học tập và làm việc.
– Có bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm (riêng vị trí cán sự văn thư lưu trữ chỉ cần có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên).
Hồ sơ dự tuyển: (Không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển; không nhận hồ sơ qua bưu điện).
– Đơn dự thi tuyển (theo mẫu).
– Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và giáp lai của địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú không quá 6 tháng tính tới thời điểm nhận hồ sơ.
– Bản sao giấy khai sinh.
– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (BV huyện trở lên).
– Các văn bằng chứng chỉ (bản phô tô công chứng, khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra): Bằng tốt nghiệp và bảng điểm Đại học; Chứng chỉ tiếng Anh, tin học, giấy ưu tiên con liệt sĩ, con thương binh, dân tộc ít người….
– 02 ảnh màu 4×6 mới chụp trong 6 tháng, 03 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận.
Thời gian nộp hồ sơ: Đến hết ngày 23/3/2016.
Thời gian tổ chức xét tuyển: Dự kiến từ ngày 5/5/2016 đến ngày 15/5/2016.
Địa điểm nhận hồ sơ và hướng dẫn xét tuyển: Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị, Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, Ngõ A36 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại 04.3.8234167.
Bài viết được đăng tại Website https://www.tuyencongchuc.com.vn
Rate this post

Bình luận bài viết

comments