Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2017

Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2017

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Tin học theo Công văn số 308/VPUBND-HCTC, ngày 24/7/2017 của Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Công văn số 645/SNV-TCBC, ngày 31/7/2017 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 của Văn phòng UBND tỉnh,

Văn phòng UBND tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Tin học thuộc Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long như sau:

1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật viên chức như sau:

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Số lượng và vị trí cần tuyển

2.1. Số lượng: 02 người

2.2. Vị trí việc làm: Viên chức kỹ thuật (quản lý vận hành mạng tin học; Cổng thông tin và hệ thống thông tin điện tử).

2.3. Yêu cầu:

– Tốt nghiệp từ Đại học trở lên chuyên ngành: Hệ thống thông tin, mạng máy tính và truyền thông

– Anh văn: Trình độ B trở lên

– Ưu tiên: Bằng tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc hoặc có kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí dự tuyển từ đủ 12 tháng trở lên.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người dự tuyển phải nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Điều 2, Thông tư số 15/2012/TT-BNV, ngày 25/12/2012. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

– Bản sao (có chứng thực) giấy khai sinh.

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập (bảng điểm), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

– Giấy chứng nhận sức khỏe (có giá trị trong thời hạn 06 tháng).

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

– Hai phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại, dán tem; 02 ảnh (4X6).

– Hồ sơ đăng ký dự tuyển phải được bỏ vào túi hồ sơ.

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

Văn phòng UBND tỉnh tiến hành thông báo tuyển 02 chỉ tiêu cạnh tranh công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: 20 ngày làm việc kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Địa điểm nhận hồ sơ:  Phòng Hành chính – Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long; số 88, đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; Điện thoại liên hệ 0703.823327.

5. Hình thức và nội dung xét tuyển

5.1. Xét tuyển vào vòng phỏng vấn:

Các ứng viên có hồ sơ đạt chuẩn về thành phần hồ sơ và đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm sẽ được chọn vào Vòng phỏng vấn. Kết quả vòng tuyển chọn hồ sơ sẽ được thông báo đến từng ứng viên đạt chuẩn; đồng thời công bố trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh 10 ngày sau ngày hạn cuối nộp hồ sơ.

5.2. Hình thức phỏng vấn:

Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

* Nội dung phỏng vấn: Kiến thức chung và kiến thức chuyên môn theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (nội dung Kiến thưc chung xem trong Luật Viên chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng viên chức; Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 01/01/2012 về kỷ luật viên chức).

Mỗi ứng viên rút thăm ngẫu nghiên một đề thi phần bắt buộc từ các đề thi do Ban kiểm tra, sát hạch chuẩn bị trước. Ứng viên có 30 phút chuẩn bị trước khi trả lời câu hỏi trước Ban kiểm tra, sát hạch.

Vòng phỏng vấn được chấm theo thang điểm 100: câu hỏi về kiến thức chung tính hệ số 1, câu hỏi về chuyên môn tính hệ số 2

6. Thời gian và địa điểm xét tuyển:  dự kiến ngày 06/11/2017 (nếu có thay đổi sẽ thông báo trực tiếp đến ứng viên).

Không hoàn trả hồ sơ đăng ký

Phòng Hành chính – Tổ chức và Trung tâm Tin học thuộc Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần Thông báo./.


Nguồn tin: tintuc.vinhlong.gov.vn

Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2017
5 (100%) 1 vote[s]

Bình luận bài viết

comments