Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2017

Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2017

Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh tuyển dụng công chức như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu làm việc tại phòng Tổng hợp, để theo dõi, tham mưu lĩnh vực kinh tế.
2. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 24/4/2017 đến ngày 23/5/2017 (trong giờ hành chính) tại phòng Hành chính, tiếp dân – Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh.
3. Địa chỉ: số 06, đường Nguyễn Thiếp, thành phố Hà Tĩnh.
Điện thoại: 0393.855.460.
*** Chi tiết thông báo như sau:Nguồn:  hatinh.dcs.vn

Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2017
5 (100%) 1 vote

Bình luận bài viết

comments