UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục 2016- 2017

UBND  tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục 2016- 2017

Nhu cầu tuyển dụng: 170

Hình thức: thi tuyển

Thời gian tuyển dụng: từ tháng 1/2017

Thông tin chi tiết như sau: 

Nguồn: http://cchc.baria-vungtau.gov.vn/

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục 2016- 2017
Rate this post

Bình luận bài viết

comments