UBND TP.Yên Bái tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự năm 2017

UBND TP.Yên Bái tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự năm 2017

Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Chính phủ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 9/12/2014 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Hướng dẫn số 90/HD-SNV ngày 10/2/2015 của Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 30/10/2017 của UBND thành phố Yên Bái về việc ban hành kế hoạch xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng quân sự năm 2017;

Uỷ ban nhân dân thành phố Thông báo xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng quân sự năm 2017, cụ thể như sau:

1. Đối tượng.

Là công dân Việt Nam; có trình độ chuyên môn từ Trung cấp quân sự trở lên (không phân biệt tại chức và chính quy) trong hệ thống giáo dục Việt Nam.

2. Điều kiện.

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

– Đủ 18 tuổi trở lên.

– Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

– Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học phổ thông.

– Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trung cấp quân sự.

– Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên.

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

– Là nguồn cán bộ có trong quy hoạch của đơn vị, đã được cấp có thẩm quyền cử đi đào tạo chuyên môn về quân sự cơ sở.

– Có khả năng phối hợp với các đơn vị quân đội nhân dân và các lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam.

– Mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục.

4. Số lượng tuyển dụng.

Tổng số: 01 chỉ tiêu. Trong đó:

– Xã Minh Bảo: 01 chỉ tiêu trình độ Trung cấp quân sự.

II. Nội dung xét tuyển.

– Căn cứ hồ sơ lý lịch; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian công tác tại địa phương.

– Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

– Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được gia.

– Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

– Khả năng phối hợp với các đơn vị quân đội và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

– Các văn bằng, chứng chỉ liên quan.

III. Hồ sơ dự tuyển 01 bộ, gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã (theo mẫu đính kèm).

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật dán ảnh 4×6, có xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức đang học tập, công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao giấy khai sinh.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển; trường hợp đã tốt nghiệp nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

– Giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp trong thời gian 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) của cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– 2 ảnh 4×6 (ghi rõ họ tên), 2 phong bì có dán tem ghi địa chỉ người nhận.

Lưu ý:  Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại.

IV. Thời gian, địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ.

– Thời gian phát hành hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển. Từ ngày 1/11/2017 đến ngày 1/12/2017 (trong giờ hành chính, trừ thứ bẩy và chủ nhật); cá nhân đến nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận, không nhận hồ sơ chuyển đến qua đường bưu điện.

– Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ thành phố Yên Bái, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0293.863.321.

IV. Nội dung, phương thức tuyển dụng.

– Nội dung: Xét các điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển.

V. Thời gian xét tuyển.

– Từ ngày 2/12/2017.

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở làm việc của Văn phòng HĐND-UBND, phòng Nội vụ, Uỷ ban nhân dân các xã, phường nơi có nhu cầu tuyển dụng, Trang tin điện tử thành phố./.


Nguồn tin: thanhphoyenbai.yenbai.gov.vn

Rate this post

Bình luận bài viết

comments