UBND TP.Vũng Tàu tuyển viên chức giáo dục năm học 2016- 2017

UBND TP.Vũng Tàu tuyển viên chức giáo dục năm học 2016- 2017

Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu thông báo tuyển viên chức giáo dục năm học 2016-2017, cụ thể như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo dục: 321 nhu cầu, gồm:

– Cấp mầm non: 170 người, cụ thể:
+ Giáo viên: 164 người
+ Nhân viên kế toán: 06 người
– Cấp tiểu học: 102 người, cụ thể:
+ Giáo viên: 85 người (Văn hóa: 59 người; Tin: 02 người; Họa: 03 người; Anh văn: 17 người; Thể dục: 04 người)
+ Tổng phụ trách: 04 người
+ Nhân viên thiết bị: 05 người
+ Nhân viên thư viện: 03 người
+ Nhân viên kế toán: 05 người
– Cấp Trung học cơ sở: 49 người
+ Giáo viên: 40 người (Văn: 10 người; Sử: 02 người; Địa: 01 người; Toán: 07 người; Lý: 01 người; Sinh: 04 người; Công nghệ: 03 người; Thể dục: 04 người; Giáo dục công dân: 01 người; Snh Văn: 03 người; Tin học: 03 người; Họa: 01 người)
+ Nhân viên thiết bị: 01 người
+ Nhân viên tthiết bị-thí nghiệm: 07 người
+ Nhân viên kế toán: 01 người

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển: chi tiết tại Thông báo số 1482/TB-UBND ngày 23/3/2017

3. Thời gian bán và nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 24/2/2017 đến 13/4/2017 (kể cả thứ 7 và chủ nhật)
4. Địa điểm bán và nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu – Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, phường 1, TP. Vũng Tàu.
Điện thoại liên hệ: 064.3.512.109

Thông báo chi tiết cụ thể như sau:
Nguồn: vungtau.baria-vungtau.gov.vn

UBND TP.Vũng Tàu tuyển viên chức giáo dục năm học 2016- 2017
5 (100%) 1 vote

Bình luận bài viết

comments