UBND TP.Lai Châu tuyển dụng công chức xã, phường năm 2017

UBND TP.Lai Châu tuyển dụng công chức xã, phường năm 2017

UBND TP.Lai Châu tuyển dụng công chức xã, phường năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu

– Chức danh Văn phòng – Thống kê: 03 chỉ tiêu.
– Chức danh Tư pháp – Hộ tịch: 08 chỉ tiêu.
– Chức danh Văn hóa – Xã hội: 03 chỉ tiêu.
– Chức danh Tài chính – Kế toán: 01 chỉ tiêu.
– Chức danh Địa chính – Xây dựng – Nông nghiệp và Môi trường: 1 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, lệ phí tuyển dụng:

– Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 28/4/2017 đến 31/5/2017 trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).
– Nơi nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ TP.Lai Châu.
– Lệ phí tuyển dụng: 260.000 đồng/1 hồ sơ.
*** Chi tiết thông báo như sau:Nguồn: thanhpho.laichau.gov.vn/

UBND TP.Lai Châu tuyển dụng công chức xã, phường năm 2017
3 (60%) 2 votes

Bình luận bài viết

comments