UBND TP.Đông Hà, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2017

UBND TP.Đông Hà, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2017

Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà thông báo xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2017 như sau:

1. Đối tượng tuyển dụng

Có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, thuộc các đối tượng sau:

– Người tốt nghiệp đại học loại giỏi hệ chính quy;

– Người tốt nghiệp thạc sĩ trở lên; trước khi đào tạo thạc sĩ tốt nghiệp đại học hệ chính quy.

2. Số lượng và yêu cầu chuyên ngành đào tạo của vị trí việc làm cần tuyển

a) Bậc Tiểu học: 13 chỉ tiêu, gồm:

– 8 giáo viên tiểu học tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Tiểu học.

– 1 giáo viên Thể dục tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Thể dục thể thao.

– 1 giáo viên Tổng phụ trách Đội tốt nghiệp Sư phạm chuyên ngành Giáo dục Tiểu học và có chứng chỉ về bồi dưỡng công tác Đội.

– 3 nhân viên Thư viện – Thiết bị tốt nghiệp chuyên ngành Thư viện – Thiết bị;

b) Bậc Trung học cơ sở: 17 chỉ tiêu gồm:

– 4 giáo viên Ngữ văn tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn (trong đó có 1 chỉ tiêu tạo nguồn);

– 2 giáo viên Địa lý tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Địa lý;

– 3 giáo viên Tin học tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Tin học;

– 1 giáo viên Lịch sử tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Lịch sử;

– 4 giáo viên Tổng phụ trách Đội tốt nghiệp Sư phạm chuyên ngành: Toán học; Toán – Tin, Ngữ văn và có chứng chỉ về bồi dưỡng công tác Đoàn, Đội;

– 1 nhân viên Thiết bị tốt nghiệp chuyên ngành thiết bị;

– 2 nhân viên Văn thư tốt nghiệp chuyên ngành Văn thư.

3. Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học

– Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1 hoặc tương đương) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Yêu cầu trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

4. Thời gian nhận hồ sơ

– Nhận hồ sơ vào các ngày làm việc, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 27/11/2017 đến 17 giờ ngày 22/12/2017.

*** Chi tiết thông báo như sau:Nguồn tin: dongha.quangtri.gov.vn

UBND TP.Đông Hà, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2017
5 (100%) 1 vote[s]

Bình luận bài viết

comments