UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017

UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017

UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, các đoàn thể chính trị – xã hội và Trường Chính trị tỉnh năm 2017 như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu, trong đó:
– Ngạch Chuyên viên: 32 người.
– Ngạch Kế toán viên: 4 người.
– Ngạch Nhân viên văn thư: 2 người.
– Chức danh nghề nghiệp giảng viên: 1 người.
2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
– Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 24/5/2017 đến ngày 24/6/2017 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: tại các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.
*** Chi tiết kế hoạch như sau:


Rate this post

Bình luận bài viết

comments