UBND quận Thanh Khê, Đà Nẵng tuyển dụng giáo viên năm học 2018 – 2019

UBND quận Thanh Khê, Đà Nẵng tuyển giáo viên năm học 2018 – 2019 

Thực hiện Quyết định số 455/QĐ-SNV ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng năm học 2018 – 2019. Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc quận Thanh Khê  năm học 2018 – 2019 như sau:

1. Nhu cầu thi tuyển

– Bậc Mầm non: 15 chỉ tiêu giáo viên Mầm non hạng IV

– Bậc Tiểu học: 41 chỉ tiêu giáo viên Tiểu học hạng IV

+ Giáo viên Văn hóa tiểu học: 30 chỉ tiêu

+ Giáo viên Tiếng Anh: 3 chỉ tiêu

+ Giáo viên Văn hóa Thể dục: 5 chỉ tiêu

+ Giáo viên Tin học: 3 chỉ tiêu

– Bậc Trung học cơ sở: 34 chỉ tiêu giáo viên Trung học cơ sở hạng III

+ Giáo viên Tiếng Anh: 3 chỉ tiêu

+ Giáo viên Địa lý: 3 chỉ tiêu

+ Giáo viên Tin học: 4 chỉ tiêu

+ Giáo viên Hoá học: 4 chỉ tiêu

+ Giáo viên Ngữ văn: 4 chỉ tiêu

+ Giáo viên Toán: 10 chỉ tiêu

+ Giáo viên Vật lý: 6 chỉ tiêu

2. Đối tượng thi tuyển

– Đối tượng 1: Các đối tượng có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng, có trình độ đại học trở lên; có đủ điều kiện về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học (sau đây gọi chung là điều kiện về văn bằng, chứng chỉ) đảm bảo theo quy định về chức danh nghề nghiệp của vị trí đăng ký tuyển dụng do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ ban hành.

– Đối tượng 2: Các đối tượng không có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng thì ngoài việc phải đáp ứng điều kiện về văn bằng, chứng chỉ theo quy định về chức danh nghề nghiệp của vị trí đăng ký tuyển dụng nêu trên (như đối tượng ) và phải tốt nghiệp đại học loại giỏi.

3. Điều kiện đăng ký thi tuyển

a) Điều kiện chung

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

– Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b) Điều kiện cụ thể

– Đối với bậc mầm non

+ Người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non trở lên;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

– Đối với bậc Tiểu học:

+ Người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học hoặc đại học sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn đăng ký dự tuyển;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

+ Đối với người dự tuyển môn Tiếng Anh thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Đối với bậc Trung học cơ sở:

+ Có trình độ đại học sư phạm trở lên hoặc đại học các chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển trở lên và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm phù hợp với bậc Trung học cơ sở (chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm phải phù hợp bộ môn đăng ký dự tuyển tính đến ngày 27 tháng 3 năm 2014 theo Quyết định số 1090/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

+ Đối với người dự tuyển môn Tiếng Anh thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

4. Thủ tục hồ sơ

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

đ) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

e) Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (đối với những người có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng);

f) 02 ảnh cỡ 4cm x 6cm cùng loại chụp từ 06 tháng trở lại tính đến thời điểm đăng ký dự tuyển, ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh.

g) 02 (một) bì thư có ghi tên người nhận, địa chỉ và dán tem;

Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22x32cm, ghi rõ địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email (nếu có).

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ, số điện thoại liên hệ

a) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê (Số 503, đường Trần Cao Vân, thành phố Đà Nẵng).

b) Thời gian nhận hồ sơ: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2018 đến 17 giờ 30 phút ngày 25 tháng 7 năm 2018.

c) Số điện thoại liên hệ: 0236.3811996.

6. Phương thức tuyển dụng

Tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển.

7. Thời gian, địa điểm thi tuyển

Thời gian và địa điểm thi tuyển: Sẽ thông báo sau khi thu nhận, tổng hợp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

8. Lệ phí thi tuyển

Lệ phí thi tuyển được thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Liên bộ Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc quận Thanh Khê  năm học 2018 – 2019.


Nguồn tin: www.thanhkhe.danang.gov.vn

UBND quận Thanh Khê, Đà Nẵng tuyển dụng giáo viên năm học 2018 – 2019
5 (100%) 1 vote[s]

Bình luận bài viết

comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of