UBND quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2017

UBND quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2017

Căn cứ Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về xét tuyển viên chức quận Tân Bình năm 2017,

Để đảm bảo thực hiện việc tuyển dụng, nâng cao chất lượng viên chức sự nghiệp công lập, Phòng Nội vụ quận Tân Bình thông báo xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017, như sau:

I/ Điều kiện dự tuyển:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp người dự tuyển không có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phải có ít nhất một trong các điều kiện sau đây:

+ Có học hàm Giáo sư (có tuổi đời dưới 45 tuổi đối với nữ và 50 tuổi đối với nam), Phó Giáo sư (có tuổi đời dưới 40 tuổi);

+ Có bằng Tiến sĩ (có tuổi đời dưới 35 tuổi);

+ Có bằng Thạc sĩ (có tuổi đời dưới 30 tuổi);

+ Có bằng tốt nghiệp loại xuất sắc các trường đại học trong nước hoặc tốt nghiệp loại giỏi các trường đại học nước ngoài (có tuổi đời dưới 25 tuổi).

– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Không cư trú tại Việt Nam.

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cở sở giáo dục.

II. Nội dung xét tuyển:

1. Nội dung xét tuyển:

– Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

– Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

2. Cách tính điểm:

a. Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

b. Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

c. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

d. Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

e. Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định tại mục a, b, d kế hoạch này.

Trường hợp người dự tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại mục c, d kế hoạch này.

III. Thành phần hồ sơ, thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:

* Đối với đơn vị:

Các đơn vị có người đăng kí dự tuyển lập danh sách (theo mẫu), gửi file về địa chỉ Email: lttthuy.tanbinh@tphcm.gov.vn và kèm theo hồ sơ gửi về Phòng Nội vụ theo danh sách đã đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức để tổng hợp trình Hội đồng tuyển dụng viên chức quận.

* Đối với cá nhân:

a. Đơn xin đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ;

b. Bản sơ yếu lý lịch viên chức ban hành theo thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c. Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao hộ khẩu;

d. Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu; trường hợp người dự tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ có bảng điểm học tập theo thang điểm 4 phải có bản quy đổi về thang điểm 10 của cơ sở đào tạo, cấp bằng; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

đ. Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

e. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Lưu ý: Hồ sơ cá nhân được lập thành 01 bộ và sắp xếp theo thứ tự nêu trên.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các đơn vị sự nghiệp phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

2. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

a. Thời gian nhận hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ kể từ ngày 25/9/2017 đến hết ngày 20/10/2017.

b. Địa điểm nhận hồ sơ

– Cá nhân làm việc theo chế độ hợp đồng tạm tuyển chuẩn bị hồ sơ gửi đến các đơn vị sự nghiệp công lập nơi công tác tổng hợp nộp về Phòng Nội vụ.

– Trường hợp thí sinh tự do chuẩn bị hồ sơ nộp trực tiếp về Phòng Nội vụ quận Tân Bình (lầu 1, trung tâm hành chính quận Tân Bình, địa chỉ: 387A, đường Trường Chinh, Phường 14, quận Tân Bình); số điện thoại liên hệ: 54.341.529, 54.341.530.

Đề nghị Thủ Trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập triển khai thực hiện đầy đủ nội dung và đúng thời gian quy định./.                                                     

*** Tài liệu đính kèm: Nhu cầu tuyển dụng


Nguồn tin: tanbinh.hochiminhcity.gov.vn

UBND quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2017
3.5 (70%) 2 vote[s]

Bình luận bài viết

comments