UBND quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2017

UBND quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2017

UBND quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu, trong đó:

– Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận: 11 chỉ tiêu.

– Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình quận: 08 người.

– Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận: 01 người.

– Đài Truyền thạnh quận: 02 người.

2. Phương thức tuyển dụng: Tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển cạnh tranh.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ quận Ngũ Hành Sơn, 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

– Thời gian tiếp nhận: Trong 20 ngày làm việc, kể từ ngày 05/10/2017 đến 1/11/2017.

*** Chi tiết thông báo như sau:Nguồn tin: nguhanhson.danang.gov.vn

UBND quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2017
5 (100%) 1 vote[s]

Bình luận bài viết

comments