UBND quận Lê Chân, Hải Phòng tuyển dụng viên chức 2017

UBND quận Lê Chân, Hải Phòng tuyển dụng  công chức, viên chức năm 2017

UBND quận Lê Chân, Hải Phòng tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2017 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng:

– 01 viên chức Trung tâm Văn hóa – Thông tin.

– 01 viên chức Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình.

– 01 viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất quận.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển đặc cách.

3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: Từ ngày 16/11/2017 đến hết ngày 13/12/2017.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ quận Lê Chân.

– Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh.

*** Chi tiết thông báo như sau:Nguồn tin: www.haiphong.gov.vn

Rate this post

Bình luận bài viết

comments