UBND quận Đống Đa, Hà Nội tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển năm 2017

UBND quận Đống Đa, Hà Nội tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển năm 2017

Ngày 25/9/2017, UBND Quận Đống Đa đã có văn bản số 347/TB-UBND thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và tổ chức tuyển dụng công chức năm 2017 diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm, quận Đống Đa năm 2017

A. Chỉ tiêu, kế hoạch tuyển dụng :

Chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức kèm theo Quyết định số 6003/QĐ-UBND ngày 28/08/2017 của UBND Thành phố Hà Nội và Hướng dẫn số 2383/HD-SNV ngày 18/09/2017 của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội được thông báo công khai trên Website của UBND Thành phố: https://www.hanoi.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử của Sở Nội vụ:  http://www.sonoivu.hanoi.gov.vn và Website của UBND quận Đống Đa: www.dongda.hanoi.gov.vn.

* Đối với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm:

Tổng chỉ tiêu là 04, ngạch Chuyên viên, gồm các chuyên ngành sau:

STT

Phòng, ban thuộc Quận

Vị trí việc làm

Ngành, chuyên ngành cần tuyển

Chỉ tiêu tuyển  dụng

Ghi chú

1

Văn phòng HĐND

và UBND

– Hành chính tổng hợp –  Kiến trúc công trình

01

Công chức xã, phường 5 năm kinh nghiệm

2

Văn phòng HĐND

và UBND

– Hành chính một cửa

– Hành chính học

01

Công chức xã, phường 5 năm kinh nghiệm

3

Phòng Tài nguyên và Môi trường

– Quản lý đất đai

– Kinh tế

01

Viên chức 5 năm kinh nghiệm

4

– Quản lý đất đai – Luật

01

Công chức xã, phường 5 năm kinh nghiệm

B. Điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ trong tuyển dụng:

Thông tin chi tiết về điều kiện dự tuyển, tiêu chuẩn, quy định về hồ sơ đăng ký dự tuyển và chỉ tiêu tuyển dụng trong Kế hoạch ban hành theo Quyết định số 6003/QĐ-UBND ngày 28/08/2017 của UBND Thành phố được đăng tải trên Website của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội (sonoivu.hanoi.gov.vn) hoặc Website của UBND quận Đống Đa (www.dongda.hanoi.gov.vn) và được niêm yết công khai  tại Trụ sở UBND quận Đống Đa – 279 Tôn Đức Thắng.

C. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

* Đối với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm

 1. Thời hạn nhận hồ sơ:  Từ ngày 03/10/2017 đến 17 giờ ngày 11/10/2017

(trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy và Chủ nhật).

2. Địa điểm nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính (Nội vụ) – UBND quận Đống Đa (số 279 phố Tôn Đức Thắng).

* Phí dự tuyển công chức:

Phí dự tuyển: 400.000 đồng/ 01 hồ sơ đăng ký dự tuyển.

D. Công bố nội dung ôn tập, tổ chức sát hạch vào công chức đối với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm

– Hội đồng Kiểm tra sát hạch của Thành phố công bố danh sách người đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy định trước 31/10/2017.

– Hội đồng Kiểm tra sát hạch của Thành phố dự kiến công bố nội dung ôn tập, tổ chức ôn tập và tổ chức sát hạch theo quy định vào khoảng thời gian từ ngày 06/11/2017 đến ngày 18/11/2017 (thời gian, địa điểm tổ chức sẽ có thông báo lịch chi tiết sau).


Nguồn tin: dongda.hanoi.gov.vn

 
Rate this post

Bình luận bài viết

comments