UBND Mường Khương, Lào Cai tuyển dụng công chức huyện năm 2017

UBND Mường Khương, Lào Cai tuyển dụng công chức huyện năm 2017

UBND huyện Mường Khương, Lào Cai tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc UBND huyện năm 2017, như sau:

1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu, gồm:

– Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện: 02 chỉ tiêu
+ 01 Chuyên viên Phụ trách lĩnh vực nông sản, lâm sản, thủy sản
+ 01 Chuyên viên Phụ trách lĩnh vực trồng trọt.
– Phòng Tư pháp huyện: 01 Chuyên viên Phụ trách lĩnh vực hành chính Tư pháp.
– Phòng Nội vụ huyện: 01 Chuyên viên Phụ trách lĩnh vực Quản lý chính quyền địa phương và công tác thanh niên.
– Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện:
+ 01 Chuyên viên Phụ trách lĩnh vực quản lý khoáng sản, tài nguyên nước.
+ 01 Chuyên viên Phụ trách lĩnh vực quản lý đất đai.
– Thanh tra huyện: 01 Chuyên viên Phụ trách Thanh tra
– Phòng Lao động Thương binh và xã hội: 01 Chuyên viên Phụ trách lĩnh vực tiền lương và bảo hiểm
– Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện: 02 chỉ tiêu
+ 01 Chuyên viên Phụ trách lĩnh vực quản lý tài chính – ngân sách.
+ 01 Chuyên viên Phụ trách lĩnh vực quản lý kế hoạch và đầu tư.
– Văn phòng HĐND và UBND huyện: 01 Chuyên viên Phụ trách lĩnh vực kinh tế và quản lý biên giới.
– Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: 01 Nhân viên Thủ Quỹ.
– Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: 01 Chuyên viên Phụ trách lĩnh vực quản lý xây dựng

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Kể từ ngày 21/3/2017 đến ngày 10/4/2017.
– Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
Chi tiết thông báo như sau:Nguồn: muongkhuong.laocai.gov.vn

UBND Mường Khương, Lào Cai tuyển dụng công chức huyện năm 2017
5 (100%) 1 vote

Bình luận bài viết

comments