UBND huyện Yên Phong, Bắc Ninh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Yên Phong, Bắc Ninh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Yên Phong, Bắc Ninh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu.
2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 06/6/2017 đến ngày 06/7/2017.
*** Chi tiết thông báo như sau:

Nguồn tin: yenphong.bacninh.gov.vn

UBND huyện Yên Phong, Bắc Ninh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017
5 (100%) 1 vote

Bình luận bài viết

comments