UBND huyện U Minh Thượng, Kiên Giang tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2017-2018

UBND huyện U Minh Thượng, Kiên Giang tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2017-2018

UBND huyện U Minh Thượng, Kiên Giang tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2017-2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Mầm non hạng IV: 39 người.

– Giáo viên Tiểu học hạng III: 11 người.

– Giáo viên Trung học cơ sở hạng III: 15 người.

– Thư viện hạng IV: 2 người.

– Kế toán viên trung cấp: 11 người.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

– Địa điểm: Bộ phận Tổ chức, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.

– Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/8/2017.

*** Chi tiết thông báo như sau:Nguồn tin: http://umt.edu.vn

UBND huyện U Minh Thượng, Kiên Giang tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2017-2018
5 (100%) 1 vote[s]

Bình luận bài viết

comments