UBND huyện Tràng Định, Lạng Sơn tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2017

UBND huyện Tràng Định, Lạng Sơn tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2017

Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 trên địa bàn huyện với những nội dung sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng viên chức là giáo viên mầm non thuộc các đơn vị sự nghiệp gồm: 7 chỉ tiêu(Có biểu chi tiết đính kèm).

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người đăng ký dự tuyển (sau đây gọi là thí sinh) phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
Ngoài các điều kiện trên, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như ổn định đội ngũ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trong tỉnh, tránh trường hợp sau khi được tuyển dụng có nguyện vọng thuyên chuyển công tác ra ngoài tỉnh, đối với thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn từ loại khá trở lên, phù hợp với nhóm chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng của cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng và phải có bản cam kết công tác ít nhất 05 năm tại tỉnh Lạng Sơn sau khi được tuyển dụng (trừ các đối tượng đang hợp đồng lao động tại vị trí tuyển dụng).
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức do Sở Nội vụ thống nhất phát hành, thành phần gồm có:1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức.
2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT.
5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
6. Một số thành phần hồ sơ khác, gồm:
a) Đơn đăng ký thi ngoại ngữ, tiếng dân tộc Tày, Nùng (có thể thay thế thi ngoại ngữ bằng tiếng dân tộc Tày, Nùng nếu vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc ít người).
b) Bản sao sổ hộ khẩu (nếu thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn).
c) Bản cam kết công tác ít nhất 05 năm tại đơn vị đăng ký dự tuyển (nếu thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn); Bản cam kết công tác ít nhất 10 năm tại tỉnh Lạng Sơn(nếu thí sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách thu hút tại quyết định số 23/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 1215/QĐ-UBND).
d) 05 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.
Lưu ý:
– Thí sinh đăng ký dự tuyển nộp bản gốc văn bằng tốt nghiệp chuyên môn nghiệp vụ và sẽ được giao lại sau khi công bố kết quả điểm thi tuyển;
– Hồ sơ đăng ký dự tuyển không được tẩy xóa tại phần đăng ký đơn vị dự tuyển để đảm bảo tính chính xác, công khai, minh bạch.
– Thí sinh có quyền rút hồ sơ để đăng ký dự tuyển vào đơn vị sự nghiệp khác khi chưa hết thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, nếu đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng;

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Nội dung và hình thức thi tuyển viên chức
a) Thi kiến thức chung: Thi viết về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng;
b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Thông qua hình thức thi viết hoặc trắc nghiệm và thi thực hành. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hình thức và nội dung thi phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm:
c) Thi tin học văn phòng (Phần thi điều kiện): Thi thực hành hoặc trặc nghiệm theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.
d). Thi ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc Tày, Nùng (Phần thi điều kiện): theo tiêu chuẩn chức danh danh nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.
e) Điều kiện miễn thi:
Người đăng ký dự tuyển được miễn thi tin học văn phòng trong các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
f) Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp có bằng tốt nghiệp về ngoại ngữ.
2. Cách tính điểm:
a) Bài thi được chấm theo thang điểm 100.
b) Điểm các bài thi được tính như sau:
– Thi kiến thức chung: Tính hệ số 1;
– Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Phần thi viết hoặc thi trắc nghiệm tính hệ số 1; phần thi thực hành tính hệ số 2.
c) Kết quả thi là tổng số điểm của bài thi kiến thức chung và các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành. Kết quả bài thi trắc nghiệm Tin học văn phòng là điểm điều kiện và không tính vào tổng số điểm thi.
3. Xác định người trúng tuyển.
a) Người trúng tuyển phải tham dự đủ các bài thi theo quy định, mỗi bài thi đạt ít nhất 50 điểm và được xác định theo nguyên tắc: Người trúng tuyển có kết quả thi cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới theo thứ tự như sau:
+ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
+ Thương binh;
+ Người hưởng chính sách như thương binh;
+ Con liệt sĩ;
+ Con thương binh;
+ Con của người hưởng chính sách như thương binh;
+ Người dân tộc ít người;
+ Đội viên thanh niên xung phong;
+ Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
+ Người dự tuyển là nữ.
c) Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên nêu trên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển thông qua trực tiếp phỏng vấn;
d) Không bảo lưu kết quả thi tuyển kỳ này cho các kỳ thi tuyển lần sau.

V. XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH

1. Đối tượng
a) Người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước;
b) Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng cử tuyển được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cử đi đào tạo hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp theo chế độ cử tuyển quy định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn
a) Có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng, trừ các trường hợp mà vị trí việc làm cần tuyển dụng yêu cầu trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ;
b) Đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định.
3. Quy trình xét tuyển đặc cách
a) Chủ tịch UBND huyện thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch;
b) Người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển phải được Hội đồng Kiểm tra, sát hạch kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;
c) Sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu, nhiệm vụ của vị trí việc làm cần tuyển;
d) Hình thức và nội dung sát hạch do Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định trên cơ sở báo cáo của Hội đồng Kiểm tra, sát hạch trước khi thực hiện;
đ) Chủ tịch UBND huyện quyết định việc tuyển dụng đặc cách sau khi kết quả sát hạch được sở Nội vụ thẩm định và Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận.
Trường hợp có nhiều người đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển đặc cách cho một vị trí cần tuyển thì thực hiện xét tuyển theo quy định.
e) Đối với các vị trí việc làm đã có thí sinh trúng tuyển thông qua xét tuyển đặc cách: Hội đồng tuyển dụng tiến hành trả hồ sơ cho thí sinh không trúng tuyển, hướng dẫn thí sinh làm đơn chuyển nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm khác có trình độ, chuyên ngành phù hợp để thi tuyển theo quy định (nếu có). Hồ sơ chuyển nguyện vọng đăng ký dự tuyển không được tính là hồ sơ nộp đã quá thời gian quy định theo thông báo tuyển dụng của cơ quan, đơn vị.

VI- PHÁT HÀNH VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực thực hiện nhiệm vụ công tác tuyển dụng, có trách nhiệm: Phát hành, tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, hướng dẫn, giải đáp người đăng ký dự tuyển những vấn đề liên quan đến hồ sơ dự tuyển và công tác tuyển dụng.
2. Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ:
Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ ngày 12 tháng 5 năm 2017 đến hết ngày 9 tháng 6 năm 2017.
Địa điểm: Phòng Nội vụ (Tầng 2 trụ sở Ủy ban nhân dân huyện).
3. Điện thoại liên hệ: 0205.3 885 955; 0205.3.883.110.

Tài liệu đính kèm: Biểu nhu cầu tuyển dụng


Nguồn tin: langson.gov.vn

UBND huyện Tràng Định, Lạng Sơn tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2017
Rate this post

Bình luận bài viết

comments