UBND huyện Tiên Lữ, Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Tiên Lữ, Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Tiên Lữ, Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau:

I. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và chế độ ưu tiên trong tuyển dụng:

Chi tiết niêm yết tại Trụ sở HĐND-UBND huyện Tiên Lữ và UBND các xã, thị trấn có nhu cầu tuyển dụng.

II. Số lượng, chỉ tiêu tuyển dụng:

– Chức danh Văn phòng – Thống kê: 10 người tại các xã Thiện Phiến 1 người, Thụy Lôi 1 người, Cương Chính 2 người, Lệ Xá 1 người, An Viên 1 người, Hưng Đạo 1 người, Ngô Quyền 1 người, Dị Chế 2 người.
– Chức danh Tư pháp – Hộ tịch: 6 người tại các xã: Cương Chính 2 người, Minh Phương 1 người, Trung Dũng 1 người, Nhật Tân 1 người, thị trấn Vương 1 người.
– Chức danh Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng & Môi trường (theo dõi Nông nghiệp – KHGTTL & Môi trường) : 1 người tại thị trấn Vương.
– Chức danh Văn hóa – Xã hội : 2 người tại các xã Đức Thắng 1 người, Ngô Quyền 1 người.

III. Nội dung, yêu cầu về hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian nhận hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, số điện thoại liên hệ:

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Chi tiết niêm yết tại Trụ sở HĐND-UBND huyện Tiên Lữ và UBND các xã, thị trấn có nhu cầu sử dụng.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, số điện thoại liên hệ:

– Thời gian: Trong giờ hành chính kể từ ngày 11.5.2017 đến 9.6.2017.
– Địa điểm: Người đăng ký dự tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2017 nộp hồ sơ dự tuyển dụng tại UBND các xã, thị trấn có vị trí chức danh công chức cần tuyển dụng hoặc tại Phòng Nội vụ huyện (số điện thoại: 02213.872.628).
– UBND các xã, thị trấn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển dụng của người dự tuyển dụng, tổng hợp, lập danh sách (theo mẫu) gửi về Phòng Nội vụ huyện vào giờ hành chính ngày 9.6.2017.

IV. Hình thức về nội dung tuyển dụng, thời gian và địa điểm tuyển dụng, lệ phí tuyển dụng:

– Tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển các điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển theo quy định tại thông báo này và chế độ ưu tiên tại Kế hoạch số 30/KH – UBND ngày 3/5/2017 của UBND huyện Tiên Lữ
– Thời gian và địa điểm tuyển dụng: Dự kiến tháng 6/2017 tại UBND huyện Tiên Lữ.
– Lệ phí tuyển dụng theo quy định.


Nguồn tin: Báo Hưng Yên

UBND huyện Tiên Lữ, Hưng Yên tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017
5 (100%) 1 vote

Bình luận bài viết

comments