UBND huyện Thường Tín, Hà Nội báo tuyển dụng viên chức năm 2016


Ngày 19/02, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 849/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại một số đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Thường Tín năm 2016.
Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức của UBND huyện Thường Tín là 19 (mười chín) người, trong đó:
– Ban quản lý dự án: 05 Kỹ sư, mã số v.05.02.07;
– Trung tâm Thể dục thể thao: 04 người: 02 Huấn luyện viên, mã số V. 10.01.03; 02 Chuyên viên, mã số 01.003;
– Nhà Văn hóa 03 người: 02 Biên tập – biên kịch – biên dịch viên, mã số 17.141; 01 Kỹ thuật viên, mã số v.05.02.08;
– Trung tâm phát triển cụm công nghiệp 03 Kỹ sư, mã số v.05.02.07;
– Đài truyền thanh 01 Biên tập viên, mã số 17.141;
– Trung tâm dân số KHHGĐ: 03 Dân số viên trung cấp, mã số 16.307 (xã Quất Động1; xã Vạn Điểm 01; xã Nhị Khê 01).
Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển.
UBND Thành phố giao Chủ tịch UBND huyện Thường Tín chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức tuyển dụng theo quy định của Pháp luật hiện hành, báo cáo lịch tuyển dụng về UBND Thành phố qua Sở Nội vụ để theo dõi, giám sát.

Bài viết được đăng tại Website https://www.tuyencongchuc.com.vn
Rate this post

Bình luận bài viết

comments