UBND huyện Si Ma Cai, Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2017

UBND huyện Si Ma Cai, Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2017

UBND huyện Si Ma Cai, Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 04 công chức, trong đó:

– Phòng Nội vụ: 01 chỉ tiêu

– Văn phòng HĐND và UBND huyện: 01 chỉ tiêu.

– Phòng Tài chính – Kế hoạch: 01 chỉ tiêu.

– Phòng Nông nghiệp và PTNT: 01 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Đến hết ngày 10/4/2017.

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai. ĐT: 0214.3796.047

Chi tiết thông báo như sau:Nguồn: simacai.laocai.gov.vn

UBND huyện Si Ma Cai, Lào Cai tuyển dụng công chức năm 2017
5 (100%) 1 vote

Bình luận bài viết

comments