UBND huyện Phục Hòa, Cao Bằng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Phục Hòa, Cao Bằng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Phục Hòa, Cao Bằng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng:

– Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu.
– Phân bổ chỉ tiêu: Ủy ban nhân dân thị trấn Tà Lùng: 01 Trưởng Công an.
– Đối tượng dự tuyển: Có trình độ trung cấp chuyên ngành Quản lý hành chính về trật tự xã hội ở địa bàn cơ sở, có văn bản hiệp y của Công an huyện, có hộ khẩu thường trú tại địa phương, được địa phương cử đi học.

2. Hình thức tuyển dụng:

Thực hiện việc xét tuyển và bổ nhiệm đối với người có đủ điều kiện theo Quy định tại Điều 7 Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; việc bổ nhiệm Trưởng Công an xã thực hiện theo Pháp lệnh Công an xã.

3. Thời gian và địa điểm đăng ký dự tuyển:

– Thời gian nhận hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 03/4/2017 đến hết ngày 03/5/2017 (trong giờ hành chính). Những người nộp hồ sơ ngoài thời gian trên, Ủy ban nhân dân huyện không nhận hồ sơ.
– Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Phòng Nội vụ huyện Phục Hòa (Địa chỉ: tầng 3, Ủy ban nhân dân huyện Phục Hòa).
Chi tiết thông báo như sau:Nguồn: sonoivu.caobang.gov.vn

UBND huyện Phục Hòa, Cao Bằng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017
5 (100%) 1 vote

Bình luận bài viết

comments