UBND huyện Phù Cát, Bình Định tuyển dụng viên chức giáo dục 2017

UBND huyện Phù Cát, Bình Định tuyển dụng viên chức giáo dục 2017

UBND huyện Phù Cát, Bình Định ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2017 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 326 chỉ tiêu, trong đó:

– Các trường THCS: 75 chỉ tiêu, gồm:

+ Giáo viên giảng dạy: 44 chỉ tiêu.

+ Viên chức làm công tác Văn thư, Thư viện, Thiết bị: 31 chỉ tiêu.

– Các trường Tiểu học: 181 chỉ tiêu, gồm:

+ Giáo viên giảng dạy: 159 chỉ tiêu.

+ Viên chức làm công tác Văn thư, Thư viện, Thiết bị: 22 chỉ tiêu.

– Các trường Mầm non: 70 chỉ tiêu Giáo viên giảng dạy.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển và Xét tuyển đặc cách.

*** Chi tiết kế hoạch như sau:Nguồn tin: phucat.binhdinh.gov.vn

UBND huyện Phù Cát, Bình Định tuyển dụng viên chức giáo dục 2017
2.4 (48%) 5 vote[s]

Bình luận bài viết

comments