UBND huyện Mường La, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Mường La, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Mường La, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 04 công chức, bao gồm:

– Tuyển dụng đối với đối tượng cử tuyển: 02 chỉ tiêu.

– Tuyển dụng đối với đối tượng ngoài cử tuyển: 02 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 25/9/2017 đến hết ngày 24/10/2017.

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ phận một cửa hiện đại huyện Mường La (trong giờ hành chính).

*** Chi tiết thông báo như sau:Nguồn tin: sonoivu.sonla.gov.vn

UBND huyện Mường La, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017
5 (100%) 1 vote[s]

Bình luận bài viết

comments