UBND huyện Minh Hóa, Quảng Bình xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp DS-KHHGD các xã, Thị trấn năm 2017

UBND huyện Minh Hóa, Quảng Bình xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp DS-KHHGD các xã, Thị trấn năm 2017

UBND huyện Minh Hóa, Quảng Bình xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp DS-KHHGD các xã, Thị trấn năm 2017 như sau:
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
2. Số lượng viên chức cần tuyển: 14 chỉ tiêu.
3. Thời gian:
– Bán hồ sơ: từ ngày 24/5/2017 đến ngày 29/5/2017 (trong giờ hành chính).
– Nhận hồ sơ: từ ngày 25/5/2017 đến hết ngày 30/5/2017 (trong giờ hành chính).
4. Địa điểm thu nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Minh Hóa
– Địa chỉ: Tiểu khu 5, Thị trấn Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình.
5. Lệ phí:
– Bán hồ sơ và tài liệu ôn tập: 150.000 đồng/02 bộ
– Xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh
6. Số điện thoại liên hệ: 02323.573 505
7. Về điều kiện, tiêu chuẩn: Được niêm yết tại Phòng Nội vụ huyện và đăng trên trang thông tin điện tử huyện Minh Hóa: minhhoa.quangbinh.gov.vn.
*** Chi tiết thông báo như sau:
Nguồn: minhhoa.quangbinh.gov.vn

UBND huyện Minh Hóa, Quảng Bình xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp DS-KHHGD các xã, Thị trấn năm 2017
5 (100%) 1 vote

Bình luận bài viết

comments