UBND huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Lộc Hà cần tuyển dụng 7 công chức cấp xã. Bổ nhiệm trưởng công an và chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã năm 2017

1. Về chỉ tiêu cần tuyển dụng, cụ thể như sau:

– Trưởng công an xã: 4 chỉ tiêu;
– Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã: 3 chỉ tiêu.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

Theo quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy chế tuyển dụng công chức ở xã, phường, thị trấn.

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ 16/5/2017 đến ngày 18/5/2017;
– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Lộc Hà.

5. Lệ phí dự tuyển:

260.000 đồng (Hai trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn).
Mọi chi tiết xin liên hệ về UBND huyện Lộc Hà qua Phòng Nội vụ huyện.


Nguồn tin: Báo Hà Tĩnh

UBND huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017
5 (100%) 1 vote

Bình luận bài viết

comments