UBND huyện Kiến Thụy, Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức tiểu học năm 2015.

Ủy ban nhân dân huyện thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện: nhu cầu tuyển dụng là 85 người. Thời gian tiếp nhận nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày 25/1/2016 đến 16h30’ ngày 25/2/2016. Địa điểm nộp hồ sơ tại phòng Nội vụ huyện Kiến Thụy; mẫu hồ sơ được bán tại phòng Nội vụ huyện Kiến Thụy.

 

 

 

 

Bài viết được đăng tại Website https://www.tuyencongchuc.com.vn
Rate this post

Bình luận bài viết

comments