UBND huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã

UBND huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức  xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 06/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng về việc phê duyệt  Kế hoạch tuyển dụng công  chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2018;

Căn cứ Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 02/7/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng về tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2018,

Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng thông báo tuyển dụng công chức Chỉ  huy trưởng Quân sự xã năm 2018 như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Nhu cầu tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2018 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng phê duyệt tại Quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 gồm 01 chỉ tiêu, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng: UBND xã Sơn Hà.

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

a. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b. Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c. Có đơn đăng ký dự tuyển;

d. Có lý lịch rõ ràng;

đ. Có bằng Tốt nghiệp trình độ từ Trung cấp trở lên, ngành đào tạo: Quân sự cơ sở hoặc tương đương;

e. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

g. Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức cấp xã do Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng phát hành, gồm có:

– Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã;

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản chụp các văn bằng (Trung học phổ thông, chuyên môn, nghiệp vụ) chứng chỉ và kết quả học tập (không cần công chứng, chứng thực).

– Giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Bản sao sổ hộ khẩu (không cần công chứng, chứng thực) hoặc giấy xác nhận hộ khẩu;

– 03 phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ của thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển; 02 ảnh mầu cỡ 4cm x 6cm (chụp trong khoảng thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

Ghi chú: Thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển phải trực tiếp đến địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển để nộp hồ sơ dự tuyển.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng

Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển

2. Nội dung xét tuyển

Xét các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Khoản 1, Mục II Thông báo này và các tiêu chuẩn chung đối với công chức cấp xã quy định tại Điều 3 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn, không thực hiện tính điểm theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển

Người trúng tuyển trong xét tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã là người đạt các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Khoản 1, Mục II Thông báo này, các tiêu chuẩn chung đối với công chức cấp xã quy định tại Điều 3 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011  của  Chính phủ và theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện.

Người không trúng tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau

V. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TUYỂN DỤNG

Trình tự, thủ tục tuyển dụng công chức cấp xã thực hiện theo các quy định tại các Điều 17, 18, 19, 20 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời gian tổ chức bán hồ sơ:

Từ ngày 05/7/2018 đến hết ngày 20/7/2018.

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Từ ngày 05/7/2018 đến hết ngày 03/8/2018.

3. Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Tại Phòng Nội vụ huyện Hữu Lũng (Tầng 3, Trụ sở Ủy ban nhân dân  huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn), trong giờ hành chính của các ngày làm việc.

MỘT SỐ LƯU Ý

Trong quá trình kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển nếu hồ sơ mà thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển có văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ khác có liên quan không hợp pháp; khai man trong bản sơ yếu lý lịch, đơn đăng ký dự tuyển thì thí sinh đó sẽ không được tham gia dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả trúng tuyển và quyết định tuyển dụng.

Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng thông báo nội dung tuyển dụng công  Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2018 cho tất cả các cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn biết và tham gia đăng ký dự tuyển. Thông báo này được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng và trụ sở Ủy ban nhân dân các xã,  thị trấn  đồng thời được thông báo trên các bản tin địa phương của Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, Trang thông tin điện tử của huyện và đăng trên Báo Lạng  Sơn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh các  cơ quan,  đơn vị và cá nhân phản ánh trực tiếp về Phòng Nội vụ huyện Hữu Lũng (số điện thoại 0253.729.666, 0253.825.053 hoặc 0253.727.235) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện kịp thời xử lý theo quy định.


Nguồn tin: huulung.langson.gov.vn

UBND huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã
5 (100%) 1 vote[s]

Bình luận bài viết

comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of