UBND huyện Hưng Nguyên, Nghệ An tuyển dụng viên chức

UBND huyện Hưng Nguyên, Nghệ An tuyển dụng viên chức

UBND huyện Hưng Nguyên, Nghệ An tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm văn hóa-Thể thao Hưng Nguyên như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 viên chức, gồm 01 viên chức phụ trách bảo tàng, bảo tồn kiêm thuyết minh, hướng dẫn du lịch và 01 viên chức phụ trách thông tin, tuyên truyền, cổ động.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 10/10/2017 đến hết ngày 4/11/2017.

4. Địa điểm nhận hồ sơ: UBND huyện Hưng Nguyên.

*** Chi tiết thông báo như sau:Nguồn tin: hungnguyen.gov.vn

UBND huyện Hưng Nguyên, Nghệ An tuyển dụng viên chức
5 (100%) 1 vote[s]

Bình luận bài viết

comments