UBND huyện Hòn Đất, Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2017

UBND huyện Hòn Đất, Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2017

UBND huyện Hòn Đất, Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 77 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Mầm non hạng IV: 51 người.

– Giáo viên Mầm non hạng III: 03 người.

– Giáo viên Tiểu học hạng IV: 04 người.

– Giáo viên Trung học cơ sở hạng III: 06 người.

– Thư viện viên hạng IV: 05 người.

– Kế toán viên trung cấp: 02 người.

– Y sĩ hạng IV: 05 người.

– Phóng viên hạng III: 01 người.

2. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng thông qua thi tuyển cạnh tranh.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Từ ngày 18/12/2017 đến 17 giờ ngày 15/1/2018.

4. Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Nội vụ huyện Hòn Đất.

*** Chi tiết thông báo như sau:Nguồn tin:  hondat.kiengiang.gov.vn

UBND huyện Hòn Đất, Kiên Giang tuyển dụng viên chức năm 2017
5 (100%) 1 vote[s]

Bình luận bài viết

comments