UBND huyện Hoài Đức, Hà Nội tuyển dụng lao động hợp đồng 2017

UBND huyện Hoài Đức, Hà Nội tuyển dụng lao động hợp đồng 2017

Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức về việc Tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm công tác bảo vệ tại các đơn vị giáo dục công lập huyện Hoài Đức năm 2017;
Hội đồng xét tuyển huyện Hoài Đức thông báo:
Hội đồng xét tuyển niêm yết công khai Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức và kế hoạch số 01/KH-HĐXT ngày 09/5/2017 của Hội đồng xét tuyển trên trang Website huyện Hoài Đức (hoaiduc.hanoi.gov.vn), trên Đài truyền thanh huyện và tại trụ sở UBND huyện (cơ quan thường trực phòng Nội vụ huyện), trụ sở UBND các xã thị trấn, các trường MN, TH, THCS công lập thuộc huyện, kể từ ngày 10/5/2017.

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu, trong đó:

– Hợp đồng bảo vệ tại các trường Trung học cơ sở: 20 chỉ tiêu.
– Hợp đồng bảo vệ tại các trường Tiểu học: 26 chỉ tiêu.
– Hợp đồng bảo vệ tại các trường Mầm non: 34 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

– Thời gian: từ ngày 12/5/2017 đến 17h ngày 25/5/2017.
– Địa điểm thu nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Hoài Đức (địa chỉ: thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức).
*** Chi tiết thông báo như sau:

Nguồn: hoaiduc.hanoi.gov.vn

UBND huyện Hoài Đức, Hà Nội tuyển dụng lao động hợp đồng 2017
5 (100%) 1 vote

Bình luận bài viết

comments