UBND huyện Hà Quảng, Cao Bằng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Hà Quảng, Cao Bằng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Hà Quảng, Cao Bằng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 2 công chức.

2. Chức danh tuyển dụng: Trưởng Công an xã Phù Ngọc và xã Mã Ba.

3. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

– Thời gian: Từ ngày 8/9/2017 đến hết ngày 7/10/2017 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Tại Phòng Nội vụ, UBND huyện Hà Quảng.

*** Chi tiết thông báo như sau:Nguồn tin: sonoivu.caobang.gov.vn

 

Rate this post

Bình luận bài viết

comments