UBND huyện Giồng Riềng, Kiên Giang tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2017

UBND huyện Giồng Riềng, Kiên Giang tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2017

UBND huyện Giồng Riềng, Kiên Giang tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 người trên 5 vị trí việc làm, trong đó:

+ Vị trí Văn phòng – Thống kê: 03 người.

+ Vị trí Tài chính – Kế toán: 04 người.

+ Vị trí Địa chính – Xây dựng – Nông nghiệp & Môi trường: 07 người.

+ Vị trí Tư pháp – Hộ tịch: 03 người.

+ Vị trí Văn hóa – Xã hội: 02 người.

2. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển:

Thời gian tiếp nhận: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày 25/9/2017 .

*** Chi tiết thông báo như sau:Nguồn tin: giongrieng.kiengiang.gov.vn

UBND huyện Giồng Riềng, Kiên Giang tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2017
5 (100%) 1 vote[s]

Bình luận bài viết

comments