UBND huyện Giang Thành, Kiên Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Giang Thành, Kiên Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

Ngày 20/9/2017  UBND huyện Giang Thành ban hành thông báo số: 165/TB-UBND về việc thi tuyển công chức năm 2017. Thông báo nêu rõ điều kiện đăng ký dự thi, số lượng chức danh cần tuyển, hồ sơ đăng ký dự thi, cách tính điểm, môn thi, hình thức thi và điều kiện Ưu tiên thi tuyển công chức xã,……

I. Chỉ tiêu tuyển dụng: 8 chỉ tiêu, bao gồm:

+ Chức danh Văn phòng – Thống kê: 02 người.

+ Chức danh Tư pháp – Hộ tịch: 01 người.

+ Chức danh Tài chính – Kế toán: 02 người.

+ Chức danh Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường: 01 người.

+ Chức danh Văn hóa – Xã hội: 02 người.

II. Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển: Từ 7 giờ, ngày 19/9/2017 đến 17h00 ngày 19/10/2017.

III. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ Giang Thành.

IV. Thời gian dự kiến tổ chức thi tuyển công chức xã: tháng 11/2017.

***Chi tiết thông báo như sau:Nguồn tin: giangthanh.kiengiang.gov.vn

UBND huyện Giang Thành, Kiên Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017
4.5 (90%) 2 vote[s]

Bình luận bài viết

comments