UBND huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017

UBND huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau:
1. Nhu cầu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu.
2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.
*** Chi tiết kế hoạch như sau:Nguồn: datdo.baria-vungtau.gov.vn

UBND huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017
5 (100%) 1 vote

Bình luận bài viết

comments