UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017

UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017

UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Ban quản lý Cảng bến Đầm huyện Côn Đảo năm 2017 như sau:
1. Nhu cầu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu
2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
3. Thời gian tuyển dụng: kể từ tháng 4/2017.
Chi tiết thông báo như sau:Nguồn: condao.baria-vungtau.gov.vn

UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017
5 (100%) 1 vote

Bình luận bài viết

comments