UBND huyện Can Lộc, Hà Tĩnh tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017

UBND huyện Can Lộc, Hà Tĩnh tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017

Thực hiện QĐ số 371 – QĐ/TU, ngày 11/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt chỉ tiêu thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017 và Quyết định số 385 – QĐ/TU, ngày 19/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017.
Hội đồng sơ tuyển công chức, viên chức huyện Can Lộc thông báo thi tuyển công chức, viên chức năm 2017 như sau:

1/ Số lượng chỉ tiêu, cơ cấu thi công chức, viên chức như sau:

– Làm việc tại Văn phòng Huyện ủy:
+ Số lượng: 01 chỉ tiêu
+ Vị trí việc làm: Phụ trách Công nghệ thông tin cơ quan
+ Tiêu chuẩn: Ngoài tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi Quy chế thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh theo Quyết định số 385-QĐ/TU, ngày 19/4/2017, có thêm các điều kiện sau:
– Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, của các trường công lập, hệ chính quy hoặc Thạc sỹ, thuộc các ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An ninh mạng, An toàn thông tin;
– Trình độ ngoại ngữ, tin học văn phòng: Trình độ B.
– Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
Ưu tiên: Có kinh nghiệm trên lĩnh vực tuyển dụng từ 02 năm trở lên.
– Làm việc tại Hội Nông dân huyện Can Lộc:
+ Số lượng: 01 chỉ tiêu.
+ Vị trí việc làm: Tham mưu, theo dõi các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; lĩnh vực phát triển mô hình sản xuất, chăn nuôi theo hình thức liên kết.
+ Tiêu chuẩn: Ngoài tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi Quy chế thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh theo Quyết định số 385-QĐ/TU, ngày 19/4/2017, có thêm các điều kiện sau:
– Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên của các trường công lập, hệ chính quy hoặc Thạc sỹ, thuộc các ngành: Kinh tế, Nông nghiệp;
– Trình độ ngoại ngữ, tin học văn phòng: Trình độ B.
Ưu tiên:
– Có kinh nghiệm trên lĩnh vực tuyển dụng từ 02 năm trở lên;
– Tốt nghiệp các ngành thuộc lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.
– Làm việc tại Huyện đoàn Can Lộc:
+ Số lượng: 01 chỉ tiêu
+ Vị trí việc làm: Tham mưu tổ chức các phong trào công tác Đoàn, công tác Đội; phụ trách, theo dõi lĩnh vực văn hóa, văn nghệ .
+ Tiêu chuẩn: Ngoài tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi Quy chế thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh theo Quyết định số 385-QĐ/TU, ngày 19/4/2017, có thêm các điều kiện sau:
– Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên của các trường công lập, hệ chính quy hoặc Thạc sỹ, thuộc các ngành: Văn hóa, Xã hội, Sư phạm, tuổi không quá 30 tính đến tháng 6/2017;
– Trình độ ngoại ngữ, tin học văn phòng: Trình độ B.
Ưu tiên:
– Có năng khiếu, kỷ năng làm công tác đoàn đội;
– Có kinh nghiệm công tác trên lĩnh cần tuyển từ 2 năm trở lên.

2/ Hồ sơ: Ngoài các giấy tờ theo quy định của Hội đồng thi tuyển tỉnh còn có bản sao Chứng minh thư nhân dân và Sổ hộ khẩu gia đình (trình bản gốc để đối chiếu).
3/ Lệ phí dự thi: 200.000 đ/người dự thi (tạm nộp và được trả lại khi không đủ điều kiện dự thi ở tỉnh).

4/ Thời gian và địa điểm nộp hồ:

– Thời gian: Giờ làm việc hành chính, các ngày làm việc làm, từ ngày 21/4/2017 đến hết 17 giờ 30 ngày 20/5/2017;
– Địa điểm: Văn phòng Ban Tổ chức Huyện ủy Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;
– Số điện thoại liên hệ:
+ Đ/c Trần Sỹ Hải: 0932.238.219
+ Đ/c Lương Hữu Hoàng: 0943.096.929
Thông báo này được công khai trên Đài PTTH huyện và Cổng thông tin điện tử của huyện tại địa chỉ: http://Canloc.gov.vn và tại Trụ sở cơ quan Huyện ủy, Trú sở cơ quan Khối dân huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.


Nguồn tin: Canloc.gov.vn

UBND huyện Can Lộc, Hà Tĩnh tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017
5 (100%) 1 vote

Bình luận bài viết

comments