No Image

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2018

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2018 Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tiếp nhận: 05 người. 2. Thời gian, địa...
read more
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tuyên Quang tuyển dụng viên chức

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tuyên Quang tuyển dụng viên chức

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2018 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2018 vào làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma...
read more
Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2018 Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tiếp nhận: 01 viên chức. 2. Thời...
read more
UBND huyện Lâm Bình, Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2018

UBND huyện Lâm Bình, Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2018

UBND huyện Lâm Bình, Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2018 UBND huyện Lâm Bình, Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu, trong đó: – Phòng Tài chính...
read more
UBND huyện Na Hang, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND huyện Na Hang, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2018

UBND huyện Na Hang, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2018 UBND huyện Na Hang, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 97 chỉ tiêu, trong đó: – Giáo viên Mầm non...
read more
UBND huyện Sơn Dương, Tuyên Quang tuyển dụng công chức

UBND huyện Sơn Dương, Tuyên Quang tuyển dụng công chức

UBND huyện Sơn Dương, Tuyên Quang tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018 UBND huyện Sơn Dương, Tuyên Quang tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018 như sau: – Tiếp nhận vào làm công chức tại phòng chuyên...
read more
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang tuyển dụng công chức

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang tuyển dụng công chức

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo về việc tiếp nhận làm công chức, viên chức năm 2018 như...
read more
Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang tuyển công chức

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang tuyển công chức

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2018 Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tiếp...
read more
Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2018

Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2018

Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2018 Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tiếp nhận: 02 công chức, trong đó: – 01 công chức đảm nhiệm...
read more
UBND TP.Tuyên Quang tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018

UBND TP.Tuyên Quang tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018

UBND TP.Tuyên Quang tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018 UBND TP.Tuyên Quang tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tiếp nhận: 61 chỉ tiêu, trong đó: – Tiếp nhận làm công chức: 06...
read more
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tiếp...
read more
Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2018

Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2018

Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2018 Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tiếp nhận:  Số lượng 01 Chuyên viên Quản lý kỹ thuật...
read more
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tiếp...
read more
Trường Đại học Tân Trào, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2018

Trường Đại học Tân Trào, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2018

Trường Đại học Tân Trào, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2018 Trường Đại học Tân Trào, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tiếp nhận: – Số lượng: 01 người. – Đơn...
read more
UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo tuyển dụng 

UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo tuyển dụng 

UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng và ngành nghề đào tạo vào Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng và ngành...
read more
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang thông báo Kế hoạch tiếp nhận viên chức năm 2017

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang thông báo Kế hoạch tiếp nhận viên chức năm 2017

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang thông báo Kế hoạch tiếp nhận viên chức năm 2017 Thông báo chi tiết cụ thể như sau: Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang thông báo Kế hoạch tiếp...
read more