Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Vân Hồ năm 2016

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Vân Hồ năm 2016

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2Ọ12/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyên, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Ban hành quy định phân cấp quản lý viên chức, vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định 68 thuộc UBND cấp tỉnh, thuộc sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của UBND tỉnh Sơn La sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt phương án giao số người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2016; Quyết định số 845/QĐ- SNV ngày 29/12/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016 của UBND huyện Vân Hồ.

Thực hiện Kế hoạch số 2690/KH-UBND ngày 15/12/2016 của UBND huyện về tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp huyện Vân Hồ năm 2016.

UBND huyện Vân Hồ thông báo chỉ tiêu, đối tượng, nội dung và thời gian nộp hồ sơ dự tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2016, như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

Tổng biên chế tuyển: 04 chỉ tiêu, làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện có trình độ và chuyên ngành đào tạo cụ thể như sau:

TT Chức danh, mã số Chỉ

tiêu

chuyên ngành Trình độ đào tạo
A. Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện: 03 chỉ tiêu
TT Chức danh, mã số Chỉ

tiêu

chuyên ngành Trình độ đào tạo
1 Biên tập viên (mã số 17.141) 01 Biên tập viên, Báo chí, Truyền hình Có bằng tốt nghiệp từ trình độ Đại học trở lên.
2 Phóng viên (mã số 17.144) 01 Báo chí, Quay phim, Báo chí và truyền thông, Phát thanh, Truyền hình Có bằng tốt nghiệp từ trình độ Đại học trở lên.
3 Kỹ sư (mã số 13.095) 01 Điện tử viễn thông, Điện tử viễn thông và sản xuất hình ảnh, Kỹ thuật điện – điện tử, Công nghệ kỹ thuật – Điện tử truyền thông Có bằng tốt nghiệp từ trình độ Đại học trở lên
B. Trạm Khuyến nông huyện: 01 chỉ tiêu
1 Kế toán viên (mã số 06.031) 01 Ke toán Có bằng tốt nghiệp từ trình độ Đại học trở lên

2. Đối tượng, điều kiện dự tuyển

– Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Có đơn đăng ký dự tuyển;
 • Có lý lịch rõ ràng;
 • Có văn bằng đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

– Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

* Lưu ý: Các trường hợp sau khi trúng tuyển phát hiện không đủ các điều kiện quy định tại mục này sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng.

3. Nội dung và hình thức tuyển dụng

Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển theo Nghị định số 29/2012/NĐ- CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ và Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ

4. Hồ sơ xét tuyển dụng

Một bộ hồ sơ gồm: (sắp xếp theo thứ tự trong túi hồ sơ)

 • Đơn xin dự tuyển (theo mẫu làm trực tiếp tại Phòng Nội vụ huyện)
 • Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh 4×6) theo mầu quy định, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
 • Bản sao giấy khai sinh.
 • Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT- BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.
 • 03 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc và số điện thoại.
 • Giấy chứng nhận ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

Lưu ý:

 • Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
 • Thí sinh phải trực tiếp đến nộp hồ sơ tại nơi đăng ký dự thi (không nhận hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nhờ người nộp hộ).
 • Nếu trong Bảng kết quả học tập của các thí sinh không ghi rõ điểm trung bình các môn học và điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp thì thí sinh khi đến nộp hồ sơ dự tuyển phải có Giấy xác nhận của nhà trường ghi rõ điểm trung bình các môn học và điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp.
 • Hồ sơ dự tuyển không trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để thi tuyển lần sau.

5. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ tuyển dụng

 • Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 30/12/2016 đến hết ngày 03/02/2017 (sáng từ 7h30’ đến 11h30′, chiều từ 14h đến 17h các ngày làm việc trong tuần).
 • Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Phòng Nội vụ huyện Vân Hồ.

6. Tổ chức thực hiện Thông báo

 • Phòng Nội vụ: Có trách nhiệm thông báo, đôn đốc và kiểm tra việc thông báo tuyển dụng; thu nhận hồ sơ của người dự tuyển và tổng hợp hồ sơ theo quy định.
 • Văn phòng HĐND và UBND huyện: Có trách nhiệm thông báo và niêm yết công khai Thông báo này tại Trụ sở Văn phòng HĐND và UBND huyện và cổng thông tin điện tử của huyện theo quy định.
 • Đài Truyền thanh – Truyền hình: Có trách nhiệm thông báo công khai Thông báo này trên hệ thống phát thanh – truyền hình của huyện theo quy định.
 • Chủ tịch UBND các xã: Có trách nhiệm thông báo đến nhân dân trên địa bàn xã và niêm yết công khai Thông báo này tại Trụ sở UBND xã theo quy định.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ năm 2016. Mọi vướng mắc xin liên hệ phòng Nội vụ, số điện thoại: 0223.666280./.

Rate this post

Bình luận bài viết

comments