Tuyển công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội 2015

Ngày 10/11, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 2805/TB-SNV về việc chiêu sinh thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2015


Thực hiện các Quyết định của UBND Thành phố: Quyết định số 5485/QĐ-UBND ngày 27/11/2012 về việc ban hành Đề án thí điểm đào tạo 1000 công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn giai đoạn 2012- 2015 của thành phố Hà Nội; Quyết định số 5820/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án thí điểm đào tạo 1000 công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn giai đoạn 2012- 2015 của thành phố Hà Nội; Quyết định số 5821/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn năm 2015 (gọi tắt là công chức nguồn), Sở Nội vụ thông báo chiêu sinh đào tạo công chức nguồn năm 2015 như sau:
1. Chỉ tiêu đào tạo:
a) Số lượng: 276 công chức chuyên môn cấp xã.
b) Chỉ tiêu chia theo cơ cấu chức danh và theo ngành đào tạo:
– Chức danh Văn  phòng – Thống kê: 50 chỉ tiêu, bao gồm các ngành đào tạo: Hành chính học, Hành chính công, Quản trị Văn phòng, Văn thư- Lưu trữ.
– Chức danh Tư pháp – Hộ tịch: 62 chỉ tiêu, bao gồm các ngành Luật.
– Chức danh Địa chính – Xây dựng: 59 chỉ tiêu, trong đó:
+ Lĩnh vực Địa chính- nông nghiệp: 36 chỉ tiêu, bao gồm các ngành đào tạo: Quản lý đất đai, Địa chính;
+ Lĩnh vực Xây dựng- đô thị- môi trường: 23 chỉ tiêu, bao gồm các ngành đào tạo: Xây dựng, Quản lý xây dựng, Kiến trúc, Quản lý Đô thị, Môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường.
– Chức danh Văn hóa – Xã hội: 59 chỉ tiêu, trong đó:
+ Lĩnh vực Văn hóa: 24 chỉ tiêu, bao gồm các ngành đào tạo: Quản lý văn hóa, Văn hóa học, Văn hóa- Du lịch.
+ Lĩnh vực Lao động, Thương binh, Xã hội: 35 chỉ tiêu, bao gồm các ngành đào tạo: Quản trị nhân lực, Công tác xã hội, Xã hội học, Quản lý nguồn nhân lực, Bảo trợ xã hội, Quản lý các vấn đề xã hội và chính sách.
–  Chức danh Tài chính – Kế toán: 46 chỉ tiêu, bao gồm các ngành đào tạo: Tài chính, Kế toán.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với học viên:
– Là công dân Việt Nam, có Hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hình sự, quản chế hành chính, đang chịu các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào các cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc;
– Có bằng tốt nghiệp đại học công lập hệ chính quy trong nước loại khá trở lên (thời gian đào tạo trình độ đại học liên tục từ 04 năm trở lên); hoặc tốt nghiệp sau đại học trong nước (có bằng tốt nghiệp đại học công lập hệ chính quy trong nước loại khá trở lên, thời gian đào tạo trình độ đại học liên tục từ 04 năm trở lên); hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học (đúng chuyên ngành đã được đào tạo ở bậc đại học) ở nước ngoài loại giỏi, xuất sắc. Ngành, chuyên ngành đào tạo phù hợp với chỉ tiêu đào tạo công chức nguồn; 
Trường hợp có bằng đại học thứ hai hệ chính quy công lập loại khá trở lên phù hợp với chức danh công chức nguồn phải có văn bằng một hệ chính quy công lập loại khá trở lên (thời gian đào tạo trình độ đại học liên tục từ 04 năm trở lên).
– Có trình độ ngoại ngữ B trở lên một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc; Trình độ tin học văn phòng;
– Tuổi đời tính đến thời điểm nộp hồ sơ: không quá 28 tuổi đối với người tốt nghiệp đại học, không quá 30 tuổi đối với người có trình độ thạc sĩ, không quá 35 tuối đối với người có trình độ tiến sĩ;
– Có đủ sức khỏe đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác;
– Cam kết sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo công tác ít nhất 05 năm tại xã, phường, thị trấn được phân công.
3. Hồ sơ đăng ký đào tạo công chức nguồn:
Hồ sơ đăng ký xét chọn đào tạo công chức nguồn được sắp xếp trong túi đựng hồ sơ khổ 24 x 32 (bên ngoài ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, tên chức danh công chức nguồn đăng ký) theo thứ tự sau:
– Đơn đăng ký đào tạo công chức nguồn (đánh máy theo Mẫu 01);
– Bản cam kết chấp hành sự phân công công tác của Thành phố về làm việc tại xã phường, thị trấn ít nhất 05 năm kể từ ngày có quyết định tuyển dụng công chức nguồn (viết tay theo Mẫu 02);
– Sơ yếu lý lịch tự thuật do chính quyền cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xác nhận hoặc cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý xác nhận, có giá trị trong thời gian 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;
– Bản sao văn bằng chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền công chứng, chứng thực:
+ Bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học và Bảng điểm kết quả học tập đúng ngành, chuyên ngành theo yêu cầu của chỉ tiêu đào tạo (Người có trình độ đào tạo thạc sĩ trở lên nhưng chưa có bằng tốt nghiệp có thể thay thế bằng giấy xác nhận của cơ sở đào tạo: đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ hoặc luận án tiến sĩ, đủ điều kiện tốt nghiệp, đang trong thời gian chờ cấp bằng và cam kết nộp bổ sung bằng tốt nghiệp khi triệu tập học);
+ Bằng tốt nghiệp tại nước ngoài có xác nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
+ Các văn bằng chứng chỉ: ngoại ngữ, tin học văn phòng theo quy định công chức nguồn;
– Bản sao Giấy khai sinh, Bản sao chứng thực Hộ khẩu thường trú;
– Giấy chứng nhận đủ sức khỏe học tập và công tác do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;
– Phiếu Lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp (không chấp nhận Phiếu hẹn nhận kết quả).
– Bản sao: Bằng khen, Giấy khen, Giấy chứng nhận khác.
4. Quy trình tiếp nhận hồ sơ và xét chọn học viên:
a)  Sở Nội vụ thành lập Tổ Công tác, chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị:
– Tiếp nhận hồ sơ đăng ký;
– Xét chọn học viên đủ điều kiện năm 2015;
– Thông báo công khai kết quả xét chọn học viên;
– Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức xét chọn học viên;
– Xét chọn học viên tại chỉ tiêu cuối cùng của chức danh công chức nguồn:
Trường hợp ở chỉ tiêu cuối cùng của chức danh công chức nguồn có từ 02 hồ sơ trở lên đủ điều kiện, người được xét chọn theo thứ tự ưu tiên sau:
+ Là người dân tộc có hộ khẩu thường trú tại xã miền núi thuộc huyện.
+ Có trình độ đào tạo cao hơn.
+ Xếp hạng tốt nghiệp cao hơn.
+ Điểm trung bình chung toàn khóa cao hơn.
+ Có thời gian kinh nghiệm công tác ở vị trí chức danh xét chọn lâu hơn.
b) Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
– Thời gian: từ ngày 01/12/2015 đến hết ngày 28/12/2015 (không nhận hồ sơ vào Thứ Bảy và Chủ Nhật)
+ Buổi sáng: từ 8h30 đến 11h30;
+ Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h00.
– Địa điểm: Phòng 911, tầng 9, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội, số 01, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
5. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng:
a) Kiến thức chung:
– Kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên;
– Chương trình Trung cấp lý luận chính trị;
– Kỹ năng: giao tiếp hành chính, dân vận, tổ chức thực hiện công việc, soạn thảo văn bản, xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án và kỹ năng tổ chức thực hiện;
b) Kiến thức chuyên ngành:
Kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ theo các chức danh công chức chuyên môn cấp xã.
Ngoài nội dung đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành, học viên được bồi dưỡng kiến thức cơ bản về Hà Nội, một số chuyên đề về quản lý đô thị Hà Nội, nông thôn Hà Nội, kinh tế- xã hội Hà Nội.
c) Thực tập tại cơ sở.
6. Hình thức, thời gian và địa điểm đào tạo:
– Các lớp nguồn công chức cấp xã, đào tạo tập trung 15 tháng, trong đó 02 tháng học tập kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ theo các chức danh công chức chuyên môn cấp xã và 04 tháng thực tập tại cơ sở, không kể thời gian nghỉ hè, nghỉ lễ, tết.
Học viên không phải đóng học phí và được hưởng hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 5485/QĐ-UBND ngày 27/11/2012 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Đề án thí điểm đào tạo 1000 công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn giai đoạn 2012-2015.
– Địa điểm đào tạo: Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, số 220, đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội.
– Khai giảng và tổ chức đào tạo trong Quý I năm 2016.
7. Thông báo chiêu sinh:
– UBND quận, huyện, thị xã đăng công khai toàn bộ nội dung Thông báo này trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Cổng Thông tin điện tử của UBND quận, huyện, thị xã.
– Sở Nội vụ công khai trên Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tại địa chỉ http://sonoivu.hanoi.gov.vn
– Các cơ quan báo chí:
+ Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế đô thị thông báo trên 03 số liên tiếp trước ngày 20/11/2015;
+ Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát tin trước ngày 20/11/2015, trong 03 ngày, mỗi ngày 02 lần.
8. Lịch tổ chức tiếp nhận hồ sơ, xét chọn công chức nguồn năm 2015:
TT
Thời gian

Nội dung công việc

Phân công

thực hiện

   1      
Trước ngày 20/11/2015
– Thông báo chiêu sinh công chức nguồn năm 2015.
Sở Nội vụ, UBND các quận, huyện, thị xã, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế đô thị, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
TT
Thời gian

Nội dung công việc

Phân công

thực hiện

   2      
Trước ngày 30/11/2015
– Thành lập Hội đồng xét chọn công chức nguồn; Tổ Công tác tiếp nhận hồ sơ;
– Niêm yết lịch trực, họ tên, chức danh của cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ.
Sở Nội vụ
   3      
Từ ngày 01/12/2015
 (Thứ Ba) 
đến 16h00 ngày 28/12/2015
 (Thứ Hai)
Tiếp nhận hồ sơ
Tổ Công tác tiếp nhận hồ sơ .
   4      
Trước ngày 20/01/2016
 (Thứ Tư)
– Thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách đủ điều kiện;
– Hội đồng xét chọn thông qua danh sách học viên đủ điều kiện.
Tổ Công tác tiếp nhận hồ sơ;
Hội đồng xét chọn
   5      
Trước ngày 26/01/2016   (Thứ Ba)
– Tổng hợp danh sách chính thức trình UBND Thành phố phê duyệt.
Sở Nội vụ
   6      
Trước ngày 30/01/2016
Thông báo triệu tập học viên các lớp nguồn công chức
Sở Nội vụ
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Sở Nội vụ (qua phòng Đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng; số điện thoại: 043.734.75.71) để tổng hợp, báo cáo Thành phố xem xét giải quyết./.
Bài viết được đăng tại Website https://www.tuyencongchuc.com.vn
Rate this post

Bình luận bài viết

comments