TT Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Tiền Giang tuyển dụng

TT Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Tiền Giang tuyển dụng

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng năm 2017 của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Tiền Giang. Năm 2017 Trung tâm dự kiến bổ sung 01 biên chế Phòng Phong trào và Tổ chức Thi đấu cụ thể:

TT

Điều kiện tuyển dụng

Vị trí việc làm

Trình độ chuyên môn – ngành đào tạo

Ngoạingữ

Tin học

Đơn vị được phân công

Chức danh

Công việc được phân công

1 Đại học – Thể dục Thể thao (Giáo dục Thể chất)

B

A

Phòng Phong trào và Tổ chức thi đấu

Cán bộ

Nghiệp vụ

Phụ trách công tác tổ chức các giải thể thao

Hồ sơ dự tuyển theo quy định tại Điều 2, Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ.

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

– Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 22/01/2018 (giờ hành chính).

– Thời gian xét tuyển: trong tháng 01/2018.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính – Tổng hợp – Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Tiền Giang. (Số 01, Phan Lương Trực, Phường 6, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang).


Nguồn tin: svhttdl.tiengiang.gov.vn

TT Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Tiền Giang tuyển dụng
5 (100%) 1 vote[s]

Bình luận bài viết

comments