TT Bảo vệ Sức khỏe Lao động, Môi trường TP.HCM tuyển dụng viên chức 2017

TT Bảo vệ Sức khỏe Lao động, Môi trường TP.HCM tuyển dụng viên chức 2017

Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Lao động và Môi trường TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

1. Số lượng và vị trí cần tuyển dụng

TT Vị trí viên chức

cần tuyển dụng  tại ĐAVTVL

Chức danh nghề nghiệp Số lượng cần tuyển
1 Bác sĩ thực hiện công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh lao động; chống tai nạn thương tích ngành y tế Bác sĩ hạng III 01
2 Bác sĩ thực hiện công tác kế hoạch và tổ chức các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về xét nghiệm Bác sĩ hạng III 01
3 Bác sĩ khám, chữa Bệnh Nghề Nghiệp Bác sĩ y học dự phòng hạng III 02
4 Tổ chức hành chính Chuyên viên 01
5 Pháp chế, Công nghệ thông tin Chuyên viên 02
6 Kỹ thuật y thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm phục vụ khám, giám định Bệnh Nghề Nghiệp Kỹ thuật y hạng IV 01
7 Kỹ sư thực hiện công tác hướng dẫn vệ sinh lao động; các hoạt động phòng, chống tai nạn lao động Kỹ sư hạng III 03
8 Kỹ sư thực hiện việc kiểm tra, đánh giá công tác lấy mẫu xét nghiệm Kỹ sư hạng III 03
9 Xây dựng kế hoạch năm, quý, tháng của Trung  tâm; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các kế hoạch Y tế công cộng hạng III 01
10 Dược sĩ phụ trách bảo quản các mẫu xét nghiệm, cung cấp mẫu phục vụ công tác thanh tra khi có yêu cầu Dược hạng IV 01
11 Phụ trách kho vật tư, trang thiết bị y tế Kỹ thuật y hạng IV 01

2. Điều kiện và tiêu chuẩn tham gia dự tuyển

a) Đối với viên chức gắn với chức danh nghề nghiệp hạng III:

– Chuyên viên: theo Quy định tại Điều 7 của Thông tư Số 11/2014/TT-BNV ngày 9/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

 Kỹ sư hạng III: theo Quy định tại Điều 10 Thông tư số 24/2014/TTLT- BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ về chức trách, nhiệm vụ của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

– Bác sĩ hạng III: theo Quy định tại Điều 6 của Thông tư liên tịch Số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.

– Y tế công cộng hạng III: theo Quy định tại Điều 6 của Thông tư liên tịch Số 11/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng.

– Bác sĩ y học dự phòng hạng III: theo Quy định tại Điều 9 của Thông tư liên tịch Số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.

* Tiêu chuẩn chung về trình độ ngoại ngữ và tin học của viên chức hạng III:

+ Ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Tương đương chứng chỉ TOEFL 400 PBT hoặc 42 iBT trở lên; IELTS 4.5 trở lên; TOEIC 405 trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B.

+ Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Tương đương với chứng chỉ tin học ứng dụng A theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C (áp dụng đối với chứng chỉ được cấp trước ngày 10.8.2016).

b)  Đối với viên chức gắn với chức danh nghề nghiệp hạng IV:

– Kỹ thuật y hạng IV: theo Quy định tại Điều 12 của Thông tư liên tịch Số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

– Dược hạng IV: theo Quy định tại Điều 7 của Thông tư liên tịch Số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược.

– Y sĩ hạng IV: theo Quy định tại Điều 10 của Thông tư liên tịch Số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.

* Tiêu chuẩn chung về trình độ ngoại ngữ và tin học của viên chức hạng IV:

+ Ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Tương đương TOEFL 347 PBT hoặc 19 iBT trở lên; IELTS 2.0 trở lên; TOEIC 255 trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A.

+ Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Tương đương với chứng chỉ tin học ứng dụng B theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C (áp dụng đối với chứng chỉ được cấp trước ngày 10.8.2016).

3. Hồ sơ dự tuyển viên chức:

1. Hồ sơ dự tuyển viên chức bao gồm:

a. Đơn đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư  số 15/2012/TT-BNV;

b. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Uỷ ban nhân dân – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c. Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao sổ hộ khẩu thường trú;

d. Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kiểm tra bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

e. Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch.

f. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

1. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hồn tồn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đ côngbố kết quả tuyển dụng.

2. Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vo 01 vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại

3. Đối với các văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng. Trung tâm tiến hành rà soát và lập danh sách gửi về các trường, trung tâm để thẩm định.

4. Nơi nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Lao động và Môi trường. Số 49Bis Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Số điện thoại: 028.38222987

6. Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển:  từ ngày 24/10/2017 đến ngày 17/11/2017.

7. Hồ sơ dự tuyển đạt yêu cầu phải thoả các điều kiện sau:

– Có đầy đủ các thành phần quy định tại mục 3 thông báo này;

– Có điểm học tập trung bình toàn khóa và điểm tốt nghiệp, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên (theo thang điểm 100).

8. Nội dung tuyển dụng:

a. Kết quả học tập bao gồm: Điểm học tập trung bình toàn khóa và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

b. Phỏng vấn (do Ban sát hạch thực hiện) cụ thể như sau:

+ Kiến thức chung:

– Luật Viên chức;

– Luật Khám chữa bệnh;

– Thông tư 07/2014/TT-BYT quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở y tế;

+ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: theo từng vị trí chức danh nghề nghiệp

c. Kết quả đánh giá người lao động năm 2016 đối với những người được làm việc theo diện hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và không vi phạm những điều khoản trong hợp đồng lao động.

9. Cách tính điểm:

Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của trung bình toàn khóa và điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn và được tính như sau:

– Điểm trung bình toàn khóa học được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1;

– Điểm tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

– Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm trung bình toàn khóa học đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

– Điểm phỏng vấn hoặc kết quả kiểm tra chuyên môn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

10. Cách xác định người trúng tuyển:

– Điểm trung bình toàn khóa học, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

– Kết quả lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển;

– Nếu tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau trong trường hợp thi tuyển hoặc người có điểm sát hạch bằng nhau trong trường hợp xét tuyển thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyển tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau: Anh hùng lực lượng vũ trang; Anh hùng lao động; Thương binh; Người hưởng chính sách như thương binh; Con liệt sĩ; Con thương binh; Con của người hưởng chính sách như thương binh; Người dân tộc ít người; Đội viên thanh niên xung phong; Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên và đã hoàn thành nhiệm vụ; Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự; Người dự tuyển là nữ.

– Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức phỏng vấn trực tiếp và quyết định người trúng tuyển;

– Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho kỳ thi tuyển, xét tuyển lần sau.

11. Thời gian xét tuyển: ngày 19/12/2017.

12. Địa điểm xét tuyển: Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Lao động và Môi trường. Số 49Bis Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

BIỂU TỔNG HỢP CHỈ TIÊU, CƠ CẤU ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
TRUNG TÂM BẢO VỆ SỨC KHỎE LAO ĐỘNG VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2017
(Kèm theo Kế hoạch số 249/KH-TT ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Lao động và Môi trường)
           
TT Vị trí
việc làm
cần tuyển
Vị trí SL
chỉ tiêu
Yêu cầu Mô tả công việc
1 Bác sĩ hạng III

V.08.01.03

Bác sĩ thực hiện công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh lao động; chống tai nạn thương tích nghành y tế 1 – Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa trở lên.

– Các tiêu chuẩn khác theo Quy định tại Điều 6 của Thông tư liên tịch Số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.

+ Ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam . Tương đương chứng chỉ TOEFL 400 PBT hoặc 42 iBT trở lên; IELTS 4.5 trở lên; TOEIC 405 trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B

+ Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Tương đương với chứng chỉ tin học ứng dụng B theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C (áp dụng đối với chứng chỉ được cấp trước ngày 10.8.2016).

– Xây dựng kế hoạch hoạt động năm, quý, tháng

– Thực hiện quan trắc môi trường lao động các đơn vị (cơ quan, xí nghiệp, bệnh viện, trường học)

– Quản lý, giám sát môi trường học tập của các cấp

– Báo cáo hoạt động tháng, quý, năm Chương trình cải tạo phòng học

– Phối hợp với các khoa, phòng và đơn vị khác

2 Bác sĩ hạng III

V.08.01.0

Bác sĩ thực hiện công tác kế hoạch và tổ chức các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về xét nghiệm 1 – Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa trở lên.

– Các tiêu chuẩn khác theo Quy định tại Điều 6 của Thông tư liên tịch Số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.

+ Ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam . Tương đương chứng chỉ TOEFL 400 PBT hoặc 42 iBT trở lên; IELTS 4.5 trở lên; TOEIC 405 trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B.

+ Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Tương đương với chứng chỉ tin học ứng dụng B theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C (áp dụng đối với chứng chỉ được cấp trước ngày 10.8.2016).

– Tổ chức thực hiện và duy trì hoạt động khám bệnh nghề nghiệp tại Trung tâm; xử lý ban đầu khi có cấp cứu do các yếu tố độc hại, tai nạn nghề nghiệp.

– Làm đầu mối triển khai thực hiện các chương trình, dự án liên quan đến phòng chống bệnh nghề nghiệp.

– Thực hiện hệ thống an toàn Phòng XN.

– Thực hiện chấp hành nội quy cơ quan về thời gian làm việc, chuyên môn kỹ thuật, quan hệ đồng nghiệp, khách hàng.

– Báo cáo với lãnh đạo khoa các biện pháp, kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác được phân công.

– Tham gia công tác nghiên cứu khoa học trong và ngoài khoa.

– Dự trù TTB, sinh phẩm xét nghiệm

-Tập huấn định kỳ kỹ thuật, an toàn phòng xét nghiệm.

3 Bác sĩ y học dự phòng hạng III

V.08.02.06

Bác sĩ khám, chữa Bệnh Nghề Nghiệp 2 – Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp bác sĩ hệ y học dự phòng trở lên.

– Các tiêu chuẩn khác theo Quy định tại Điều 9 của Thông tư liên tịch Số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.

+ Ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Tương đương với chứng chỉ tin học ứng dụng B theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C (áp dụng đối với chứng chỉ được cấp trước ngày 10.8.2016).

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống bệnh nghề nghiệp.

– Hướng dẫn thực hiện các hoạt động phòng chống, hoạt động khám phát hiện và quản lý bệnh nghề nghiệp.

– Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và tham gia khám giám định bệnh nghề nghiệp.

– Lập hồ sơ quản lý sức khoẻ và phân loại sức khoẻ người lao động; tổng hợp tình hình mắc bệnh nghề nghiệp, tỷ lệ bệnh tật và tai nạn lao động trên địa bàn.

4 Chuyên viên

01.003

Tổ chức hành chính 1 – Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.

– Các tiêu chuẩn khác theo Quy định tại Điều 7 của Thông tư Số 11/2014/TT-BNV ngày 9/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

+ Ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam . Tương đương chứng chỉ TOEFL 400 PBT hoặc 42 iBT trở lên; IELTS 4.5 trở lên; TOEIC 405 trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B

+ Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Tương đương với chứng chỉ tin học ứng dụng B theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C (áp dụng đối với chứng chỉ được cấp trước ngày 10.8.2016).

– Thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo

– Đánh giá viên chức và thực hiện việc kê khai tài sản hàng năm

– Theo dõi nâng lương niên hạn, trước hạn trước hưu

– Báo cáo nâng lương

– Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật

– Tổng hợp và báo cáo nhân sự

– Thực hiện thủ tục bổ nhiệm, đi nước ngoài cho nhân viên

5 Chuyên viên

01.003

Pháp chế,  Công nghệ thông tin 2 – Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.

– Các tiêu chuẩn khác theo Quy định tại Điều 7 của Thông tư Số 11/2014/TT-BNV ngày 9/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

+ Ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Tương đương với chứng chỉ tin học ứng dụng B theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C (áp dụng đối với chứng chỉ được cấp trước ngày 10.8.2016).

– Kiểm tra tính pháp lý của các văn bản liên quan đến hoạt động của Trung tâm.

– Quản lý, điều hành mạng nội bộ, trang Website của Trung tâm.

– Đảm bảo hoạt động thường xuyên của Internet, điện thoại.

– Đăng tin, hình ảnh, tin bài, tài liệu có liên quan đến trang Website.

– Bảo trì các thiết bị công nghệ thông tin

– Sửa chữa các thiết bị công nghệ thông tin

6 Kỹ thuật Y hạng IV

V.08.07.19

Kỹ thuật y thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm phục vụ khám, giám định Bệnh Nghề Nghiệp 1 – Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học phù hợp với vị trí chuyên môn làm việc (xét nghiệm y học, xét nghiệm y học dự phòng, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hình răng, vật lý trị liệu/phục hồi chức năng); nếu tốt nghiệp chuyên ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên ngành y học khác thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học theo quy định.

– Các tiêu chuẩn khác theo Quy định tại Điều 12 của Thông tư liên tịch Số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

+ Ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Tương đương TOEFL 347 PBT hoặc 19 iBT trở lên; IELTS 2.0 trở lên; TOEIC 255 trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A.

+ Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Tương đương với chứng chỉ tin học ứng dụng A theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C (áp dụng đối với chứng chỉ được cấp trước ngày 10.8.2016).

– Thực hiện hệ thống an toàn Phòng XN.

– Thực hiện chấp hành nội quy cơ quan về thời gian làm việc, chuyên môn kỹ thuật, quan hệ đồng nghiệp, khách hàng.

– Báo cáo với lãnh đạo khoa các biện pháp, kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác được phân công.

– Tham gia công tác nghiên cứu khoa học trong và ngoài khoa.

– Dự trù TTB, sinh phẩm xét nghiệm

7 Kỹ sư hạng III

V.05.02.07

Kỹ sư thực hiện công tác hướng dẫn vệ sinh lao động; các hoạt động phòng, chống tai nạn lao động 3 – Trình độ chuyên môn: Có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ phù hợp với vị trí chuyên môn làm việc.

– Các tiêu chuẩn khác theo Quy định tại Điều 10 Thông tư số 24/2014/TTLT- BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ về chức trách, nhiệm vụ của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

+ Ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam . Tương đương chứng chỉ TOEFL 400 PBT hoặc 42 iBT trở lên; IELTS 4.5 trở lên; TOEIC 405 trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B

+ Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Tương đương với chứng chỉ tin học ứng dụng B theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C (áp dụng đối với chứng chỉ được cấp trước ngày 10.8.2016).

– Thực hiện quan trắc môi trường lao động các đơn vị (cơ quan, xí nghiệp, bệnh viện, trường học)

– Quản lý, giám sát môi trường học tập của các cấp

– Báo cáo hoạt động tháng, quý, năm Chương trình cải tạo phòng học

– Phối hợp với các khoa, phòng và đơn vị khác

8 Kỹ sư hạng III

V.05.02.07

Kỹ sư thực hiện việc kiểm tra, đánh giá công tác lấy mẫu xét nghiệm 3 – Trình độ chuyên môn: Có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ phù hợp với vị trí chuyên môn làm việc.

– Các tiêu chuẩn khác theo Quy định tại Điều 10 Thông tư số 24/2014/TTLT- BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ về chức trách, nhiệm vụ của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

+ Ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam . Tương đương chứng chỉ TOEFL 400 PBT hoặc 42 iBT trở lên; IELTS 4.5 trở lên; TOEIC 405 trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B.

+ Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Tương đương với chứng chỉ tin học ứng dụng B theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C (áp dụng đối với chứng chỉ được cấp trước ngày 10.8.2016).

– Làm đầu mối triển khai thực hiện các chương trình, dự án liên quan đến phòng chống bệnh nghề nghiệp.

– thực hiện hệ thống an toàn phòng XN.

– thực hiện chấp hành nội quy cơ quan về thời gian Làm việc, chuyên môn kỹ thuật, quan hệ đồng nghiệp, khách hàng.

– Báo cáo với lãnh đạo khoa các biện pháp, kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác được phân công.

– tham gia công tác nghiên cứu khoa học trong và ngoài khoa.

– dự trù TTB, sinh phẩm xét nghiệm

9 Y tế công cộng hạng III

V.08.04.10

Xây dựng kế hoạch năm, quý, tháng của Trung  tâm; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các kế hoạch 1 – Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành y tế công cộng hoặc bác sĩ trở lên chuyên ngành y học dự phòng.

– Các tiêu chuẩn khác theo Quy định tại Điều 6 của Thông tư liên tịch Số 11/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng.

+ Ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam . Tương đương chứng chỉ TOEFL 400 PBT hoặc 42 iBT trở lên; IELTS 4.5 trở lên; TOEIC 405 trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B

+ Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Tương đương với chứng chỉ tin học ứng dụng B theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C (áp dụng đối với chứng chỉ được cấp trước ngày 10.8.2016).

– Xây dựng kế hoạch năm, quý, tháng của Trung tâm; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả rút kinh nghiệm việc thực hiện các kế hoạch đó.

– Tổng hợp dự trù thuốc, vật tư, hoá chất và các trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho hoạt động của Trung tâm và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác quản lý vệ sinh lao động, quản lý sức khoẻ người lao động, quản lý bệnh nghề nghiệp.

– Tổng hợp các mặt hoạt động của Trung tâm, thu thập thông tin, phân tích số liệu; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

10 Dược hạng IV

V.08.07.19

Dược sĩ phụ trách bảo quản các mẫu xét nghiệm, cung cấp mẫu phục vụ công tác thanh tra khi có yêu cầu 1 – Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp dược trở lên.

– Các tiêu chuẩn kháctheo Quy định tại Điều 6 Thông tư số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược

+ Ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Tương đương TOEFL 347 PBT hoặc 19 iBT trở lên; IELTS 2.0 trở lên; TOEIC 255 trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A.

+ Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Tương đương với chứng chỉ tin học ứng dụng A theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C (áp dụng đối với chứng chỉ được cấp trước ngày 10.8.2016).

‘- Thực hiện hệ thống an toàn Phòng XN.

– Thực hiện chấp hành nội quy cơ quan về thời gian làm việc, chuyên môn kỹ thuật, quan hệ đồng nghiệp, khách hàng.

– Báo cáo với lãnh đạo khoa các biện pháp, kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác được phân công.

– Dự trù TTB, sinh phẩm xét nghiệm

11 Kỹ thuật Y hạng IV

V.08.07.19

Phụ trách kho vật tư, trang thiết bị y tế 1 – Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học phù hợp với vị trí chuyên môn làm việc (xét nghiệm y học, xét nghiệm y học dự phòng, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hình răng, vật lý trị liệu/phục hồi chức năng); nếu tốt nghiệp chuyên ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên ngành y học khác thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học theo quy định.

– Các tiêu chuẩn khác theo Quy định tại Điều 12 của Thông tư liên tịch Số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

+ Ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Tương đương TOEFL 347 PBT hoặc 19 iBT trở lên; IELTS 2.0 trở lên; TOEIC 255 trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A.

+ Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Tương đương với chứng chỉ tin học ứng dụng A theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C (áp dụng đối với chứng chỉ được cấp trước ngày 10.8.2016).


Nguồn tin: www.suckhoemoitruonghcm.gov.vn

TT Bảo vệ Sức khỏe Lao động, Môi trường TP.HCM tuyển dụng viên chức 2017
5 (100%) 1 vote[s]

Bình luận bài viết

comments