Trường THCS Lạc Hồng, Quận 10 tuyển dụng viên chức 

Trường THCS Lạc Hồng, Quận 10 tuyển dụng viên chức 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2012 của Chính phủ quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập;

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp; Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản;

Căn cứ Hướng dẫn số 1511/HD-SNV ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh Hướng dẫn Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ công văn số 6045/UBND-NV ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 10 về việc giao quyền tuyển dụng cho các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 10 năm học 2018 – 2019;

Năm học 2018 – 2019, các đơn vị trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10 có nhu cầu tuyển dụng viên chức với các chức danh cụ thể:

I. Thực trạng tình hình đội ngũ năm học 2017 – 2018:

Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: 64

Trong đó:

– Cán bộ quản lý: 03

– Giáo viên:

+ Ngữ Văn: 07

+ Lịch Sử: 03

+ Địa Lý: 03

+ GDCD: 02

+ Tiếng Anh: 06

+ Toán: 08

+ Lý: 02

+ Hóa: 01

+ Sinh: 03

+ Công nghệ: 05

+ TD: 03

+ Âm Nhạc: 02

+ Mỹ thuật: 02

+ Tin học: 01

– Nhân viên:

+ Kế toán: 01

+ Thư viện: 01

+ Y tế: 01

+ Văn thư: 01

+ Bảo vệ: 03

+ Phục vụ: 04

Số giáo viên, nhân viên sẽ nghỉ hưu trong năm 2018:

+ 03 Ngữ Văn

+ 01 Vật Lý

+ 01 Hóa

II. Nhu cầu năm học 2018 – 2019

Để bổ sung nhu cầu giáo viên, nhân viên của đơn vị, năm học 2018 – 2019, trường THCS Lạc Hồng cần tuyển dụng các chức danh sau:

– Giáo viên: 02 Ngữ văn, 01 Vật lý, 01 Hóa học, 01 Tin học, 01 Sinh học

– Nhân viên: 01 công nghệ thông tin, 01 thiết bị, 01 hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

III. Nguyên tắc

1. Việc tuyển viên chức được thực hiện theo Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ;

2. Tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc đã được duyệt;

3. Tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh;

4. Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển;

5. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Ứng viên không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

6. Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đợt xét tuyển sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ dự tuyển không hoàn trả lại.

7. Người đứng đầu cơ quan được giao quyền tuyển dụng viên chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ.

IV. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Luật lao động hiện hành;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, trường hợp người học tập được đào tạo theo hệ thống tín chỉ bảng điểm học tập theo thang điểm 4 phải có bản quy đổi về thang điểm 10 của cơ sở đào tạo, cấp bằng. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

2. Người dự tuyển các chức danh giáo viên phải đạt trình độ chuẩn theo qui định hiện hành tương ứng với ngạch giáo viên đăng ký dự tuyển, cụ thể:

– Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học khác và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên mầm non, tiểu học, ưu tiên xét tuyển ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm;

– Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng sư phạm trở lên hoạc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học khác và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở, ưu tiên xét tuyển ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm;

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (viết tắt là Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT) đối với ứng viên có trình độ trung cấp sư phạm (cấp mầm non, tiểu học) và trình độ cao đẳng (cấp trung học cơ sở);

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT đối với ứng viên có trình độ cao đẳng, đại học;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (viết tắt là Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT);

– Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.

Lưu ý: Đối với yêu cầu về trình độ Ngoại ngữ:

Căn cứ công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phúc đáp CV số 4453/BNV-CCVC. Trình độ A tương đương A1 (bậc 1 Khung 6 bậc); B tương đương A2 (bậc 2 Khung 6 bậc); C tương đương B1 (bậc 3 Khung 6 bậc);

– Người dự tuyển các vị trí nhân viên phải đạt trình độ tốt nghiệp từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên, có chuyên ngành phù hợp tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tuyển; đạt trình độ Ngoại ngữ và Tin học đáp ứng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm theo quy định hiện hành.

4. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

5. Đối với xét tuyển đặc cách:

Điều kiện xét tuyển đặc cách theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

Thực hiện công văn số 1492/SNV-CCVC ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Sở Nội vụ về việc tăng cường quản lý công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức đề nghị các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập không thực hiện xét tuyển đặc cách đối với các trường hợp đã ký kết hợp đồng lao động làm việc tại cơ quan, đơn vị hơn 1 năm.

V. Hình thức tuyển dụng

– Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển bằng bài phỏng vấn kiến thức chung và phần thực hành xử lý tình huống bài giảng.

– Xét tuyển đặc cách theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Quyết định 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với những vị trí việc làm mang tính đặc thù hoặc đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao.

VI. Hồ sơ dự xét tuyển

Ứng viên nộp đủ 02 bộ hồ sơ này tại đơn vị đăng ký dự tuyển. Tất cả các loại hồ sơ nên được sao y được cơ quan có thẩm quyền chứng thực trên khổ giấy loại A4 để tránh thất lạc và sắp xếp theo thứ tự qui định như trên. Hồ sơ của người dự tuyển gồm có:

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);

2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao các văn bằng chuyên môn, chứng chỉ Tin học, chứng chỉ tiếng Anh và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; trường hợp người học tập được đào tạo theo hệ thống tín chỉ bảng điểm học tập theo thang điểm 4 phải có bản quy đổi về thang điểm 10 của cơ sở đào tạo, cấp bằng; nếu không có bảng quy đổi phải đồng ý theo các quy đổi chung của cơ quan tuyển dụng. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và đã được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng;

4. Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

Đối với ứng viên là viên chức có quá trình công tác đúng với ngạch đăng ký dự tuyển, có tham gia đóng BHXH liên tục trong các đơn vị trường công lập, dân lập, tư thục, yêu cầu bổ sung:

– Bản sao Quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc; hợp đồng lao động;

– Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội, tờ rời in rõ quá trình đóng BHXH có xác nhận của Bảo hiểm xã hội;

– Bản sao quyết định lương hiện hưởng khi nghỉ việc.

Những ứng viên đã có quá trình công tác đúng với chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển, có tham gia đóng BHXH nếu trúng tuyển sẽ được xem xét bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp tương ứng với quá trình công tác theo Quyết định lương hiện hưởng khi nghỉ việc (miễn thực hiện chế độ tập sự) theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

Lưu ý:

1. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

2. Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đợt xét tuyển sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

3.. Người đứng đầu cơ quan được giao quyền tuyển dụng viên chức tại Điều 4 Quy định này có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ.

VII. Thời gian, địa điểm và quy trình tham dự xét tuyển

Ứng viên phải theo dõi, thực hiện đúng và đầy đủ quy trình đăng ký và tham dự xét tuyển, cụ thể như sau:

1. Ứng viên nộp hồ sơ dự xét tuyển tại trường THCS Lạc Hồng (Số 436/4 đường Ba Tháng Hai, P.12, Q.10), liên hệ bộ phận Văn phòng trong giờ hành chính bắt đầu từ ngày 09/7/2018 đến hết ngày 27/7/2018 và khi đến đăng ký, ứng viên nhớ mang theo giấy chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước) của ứng viên.

2. Ứng viên điền đầy đủ thông tin và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin đăng ký dự xét tuyển đến hết ngày 28/7/2018;

3. Thông báo Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển: dự kiến ngày 30/7/2018;

4. Thời gian tổ chức phỏng vấn: dự kiến ngày 13-14/8/2018.

5. Địa điểm tổ chức phỏng vấn: tại đơn vị đăng ký dự tuyển (Trường THCS Lạc Hồng số 436/4 đường Ba Tháng Hai, P12, Q10)

6. Thời gian công bố kết quả:dự kiến 08 giờ ngày 20/8/2018.

7. Thời gian nhận nhiệm sở:dự kiến ngày 27/8/2018 đến 29/8/2018.

Lưu ý:

– Yêu cầu ứng viên đăng ký dự tuyển phải thường xuyên theo dõi để biết thông tin về tuyển dụng tại địa chỉ trang web của Đơn vị đăng ký dự tuyển và trên bản thông tin của đơn vị đăng ký dự tuyển.

– Ứng viên đã trúng tuyển phải đi trình diện nhận nhiệm sở nếu không trình diện sẽ không được tuyển dụng ở các đợt tuyển dụng sau.

VIII. Lệ phí xét tuyển:

Thực hiện theo Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Trên đây là kế hoạch tuyển dụng viên chức của trường THCS Lạc Hồng, căn cứ tình hình thực tế trường có thể sẽ có những điều chỉnh bằng văn bản để phù hợp với tình hình công tác tuyển dụng và đ1ung các văn bản quy phạm hiện hành.

** Tài liệu đính kèm:

– Mẫu sơ yếu lý lịch dự tuyển

– Mẫu đơn đăng ký dự tuyển


Nguồn tin: thcslachongq10.hcm.edu.vn

Trường THCS Lạc Hồng, Quận 10 tuyển dụng viên chức 
5 (100%) 1 vote[s]

Bình luận bài viết

comments

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of