Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2017

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2017

Ngày 2/3, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã ban hành thông báo số 183/TB-ĐHTĐHN về việc tuyển dụng 56 viên chức năm 2017.

Cụ thể tuyển 34 giảng viên hạng III, mã số chức danh nghề nghiệp: V.07.01.03; 16 chuyên viên hạng III, mã số: 01.003; 03 kế toán viên, mã số 06.031; 01 văn thư, mã số 02.007; 01 lưu trữ viên hạng III, mã số V.01.02.02; 01 điều dưỡng viên hạng IV, mã số V.08.05.13.

Việc tuyển dụng được thực hiện bằng hình thức thi tuyển. Về môn thi: thi kiến thức chung, thời gian 120 phút; Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, gồm 2 phần thi: thi trắc nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, thời gian thi 30 phút; thi thực hành chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành; thi môn điều kiện ngoại ngữ: thi viết, thời gian 60 phút; Thi môn điều kiện Tin học: thi thực hành trên máy, thời gian 30 phút.

Nội dung ông thi và tổ chức thi do Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội quy định và tổ chức thực hiện.

Điều kiện miễn thi một số môn: Miễn thi môn điều kiện ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau: Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam; Những người dự tuyển chức danh nghề nghiệp giảng viên giảng dạy môn chuyên ngành tiếng Anh và những người dự tuyển chức danh nghề nghiệp giảng viên dạy môn chuyên ngành bằng tiếng nước ngoài.
Miễn thi môn điều kiện Tin học nếu có một trong các điều kiện sau: Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp công nghệ thông tin trở lên; Những người dự tuyển giảng viên dạy ngành CNTT.

Thông báo chi tiết cụ thể như sau: Nguồn: hanoi.gov.vn

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2017
5 (100%) 1 vote

Bình luận bài viết

comments