Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Tp.HCM tuyển dụng viên chức 2017

Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Tp.HCM tuyển dụng viên chức 2017

Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Tp.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu, trong đó:

– Giảng viên: 21 chỉ tiêu.

– Chuyên viên: 08 chỉ tiêu.

– Kế toán viên: 01 chỉ tiêu.

– Cán sự : 01 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: thi tuyển.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:


** Tài liệu đính kèm: Tài liệu ôn tập


Nguồn tin: skdahcm.edu.vn

Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Tp.HCM tuyển dụng viên chức 2017
5 (100%) 1 vote[s]

Bình luận bài viết

comments